Budowanie lojalności wśród Pracowników

Budowanie lojalności wśród Pracowników

Budowanie lojalności wśród Pracowników – kwestia, którą każda firma powinna zawrzeć w swojej strategii. Rynek pracy zmienia się, wpływając zarówno na środowisko zewnętrzne jak i wewnętrzne firm. Coraz częściej pracodawcy dostrzegają trudności w znalezieniu atrakcyjnych kandydatów do pracy. Konkurencja wśród firm dotyczy już nie tylko innowacyjnych produktów i technologii, ale przede wszystkim wartościowego i twórczego zespołu pracowników. Nie od dziś wiadomo, że sukces firmy zależy w dużej mierze od ludzi, którzy w niej pracują.

Zatem jak zatrzymać wartościowych pracowników? Jak wzmocnić ich lojalność, tak aby byli skłonni związać się z naszą firmą na dłużej?

Jeszcze do niedawna uważano, że jedynym czynnikiem wpływającym na lojalność pracowników jest atrakcyjne wynagrodzenia. W związku z zaistniałą dysproporcją między naszym, krajowym rynkiem pracy a rynkami zagranicznymi nastąpiła fala emigracji pracowników. Jednak specjaliści przewidują, że w najbliższym czasie ta dysproporcja będzie się zmniejszać. Stosunek wynagrodzenia do kosztów życia będzie się wyrównywał. Już teraz Polacy na emigracji deklarują, że nie tylko kwestie finansowe determinują miejsce ich pracy, ale także kultura organizacyjna firmy, oferowane świadczenia socjalne, stosunek pracodawcy do pracownika. Wobec powyższych doniesień bardziej świadomi pracodawcy obmyślają skomplikowane systemy motywacyjne oraz pakiety socjalne, które mają przyczynić się do uatrakcyjnienie ich ofert pracy.

lojalność pracowników

Pracodawcy kuszą pracowników miedzy innymi dofinansowaniem do nauki i szkoleń. Oferują karnety na siłownię i na basen. Organizują wyjazdowe imprezy integracyjne, często połączone z rocznymi konkursami
na najlepszego pracownika, gdzie główną nagrodą jest daleki i egzotyczny wyjazd. Wszystko to ma na celu podniesienie motywacji pracowników, a zarazem zwiększenie ich zaangażowania w życie firmy i tym samym budowanie silniejszej więzi z zespołem. Jednak oprócz powyższych sposobów, pracodawcy powinni pomyśleć o mniej efektownych rozwiązaniach, które również decydują o komforcie pracy ich podwładnych. Mianowicie wielu pracowników podkreśla, że częstą przyczyną zmiany pracy jest brak możliwości awansu, rozwoju w firmie lub/i brak jasnej informacji zwrotnej na temat wyników ich pracy. Pracodawcy powinni skierować swoje zainteresowanie między innymi na kwestie komunikacji w organizacji – jak pracownicy są informowani na temat sytuacji w firmie, w jaki sposób przełożony rozmawia ze swoimi podwładnymi itp. Często wiele konfliktów i frustracji rodzi się właśnie na płaszczyźnie przełożony – podwładny. Bezpośrednia oraz przejrzysta komunikacja jest bardzo wysoko cenioną wartością przez pracowników.

Ponadto, istotną kwestią jest ocena pracy zatrudnionych pracowników. Oczywisty jest fakt, że każda ocena wiąże się z lękiem i niepokojem. Jednak ocena pracy przeprowadzona w jasny, sprawiedliwy i konstruktywny sposób może nie tylko poprawić komunikację miedzy przełożonym i jego podwładnym, ale także przyczynić się do zwiększenia motywacji pracowników i tym samym do podniesienie ich lojalności wobec pracodawcy. Jeśli pracownik dostrzeże zainteresowanie jego indywidualnym rozwojem oraz potencjałem, przyczyni się to do jego lepszego samopoczucia i wyższego komfortu pracy. Automatycznie wpłynie to również pozytywnie na jego poziom lojalności wobec pracodawcy.

Wszystkie powyższe rozwiązania nie powinny być jednak stosowane oddzielnie. Są one całością nowoczesnej i świadomej polityki personalnej w firmie, której rola w aktualnej sytuacji gospodarczej naszego kraju jest coraz bardziej doceniana.

Budowanie lojalności wśród Pracowników was last modified: Kwiecień 13th, 2016 by Marika Kłuskiewicz

Dodaj komentarz