Konflikt w Zespole – co z nim zrobić?

Konflikt w Zespole – co z nim zrobić?

Konflikt w Zespole, konflikt w pracy – chyba każdy z nas miał z nim do czynienia, a większość spotkała się z jego przykrymi konsekwencjami.  Wielu Kierowników uważa, że konflikt w Zespole ma swoje dobre strony, a nawet jest wskazany. W niektórych przypadkach może być  twórczy, a przekształcony w burzę mózgów  dać dobre efekty  i przynieść niestandardowe rozwiązania spornych sytuacji.  Ale jest to możliwe  tylko wtedy, gdy znajdzie się ktoś, kto mądrze pokieruje sytuacją konfliktową, ustrzeże uczestników konfliktu od tzw. personalnych wycieczek i nakieruje dyskusje na poszukiwanie konkretnych rozwiązań.

Skąd biorą się konflikty w pracy, w naszych Zespołach? Najczęstszą przyczyną jest różnica zdań pomiędzy Pracownikami, dotycząca realizacji zadania i sposobu dochodzenia do celu. W takiej sytuacji dochodzi do podziału Zespołu i tak zwanej ‘niezdrowej rywalizacji’,  która ma celu udowodnienie kto ma rację. Do częstych należą również konflikty wynikające z tego, że Pracownicy uważają, iż są traktowani niesprawiedliwie albo, że wykonywane przez nich zadania są gorsze, trudniejsze, bądź mniej rozwijające.  W każdym z tych przypadków rozwiązanie jest jedno – uświadomienie Zespołowi, że tworzy jedność  i  że przyświeca mu jeden wspólny cel. I nawet jeśli postrzeganie sposobu realizacji tego celu może być inne u różnych Pracowników, to on sam pozostaje niezmienny. Dlatego rozwiązywanie konfliktu należy rozpocząć od uświadomienia Pracownikom wspólnoty interesów.

konflikt w zespoleJak skutecznie  rozwiązywać konflikty? Podstawą jest, aby konflikty rozwiązywać jawnie. Ważne jest, aby spotkać się ze stronami konfliktu jednocześnie i jawnie ustalić przyczynę konfliktu. Próba ustalanie faktów za plecami jednej ze stron  może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Jako osoba kierująca Zespołem powinniśmy przyjąć na siebie rolę mediatora. Twoim zadaniem jest, aby stworzyć taką atmosferę do rozmowy – konfrontacji obu stron, która w minimalnym stopniu będzie krępowała. Na początku spotkania należy zaznaczyć, że chcesz skupić się na celach, które Zespół ma osiągnąć i których realizacja ze względu na konflikt jest zagrożona. Należy również zaznaczyć swoją neutralność. Twoim celem nie jest przypisanie komuś winy ze zaistniałą sytuację, a jedynie rozwiązanie problemu. Nawet jeśli nasze wewnętrzne przekonania każą nam opowiedzieć się  za jedną za stron, nie powinniśmy tego robić. Możemy wówczas zostać posądzeni o stronniczość i stracić zaufanie u tej części Zespołu, której okazaliśmy dezaprobatę. Takie osoby mogą poczuć się przegrane, co w przyszłości może  zaowocować kolejnym konfliktem, tym razem między nami, a ‘przegraną’ częścią Zespołu.

Należy wyraźnie podkreślić, że działania Zespołu się nie powiodą jeśli obie strony nie będą ze sobą współpracowały. Przy każdej możliwej okazji powinniśmy podkreślać rolę współpracy i kooperacji w Zespole. Jak dowodzą badania, w Firmach, w których współpraca jest jedną z głównych wartości organizacyjnych, dochodzi do konfliktów o wiele rzadziej niż w Firmach, w których taka wartość nie jest promowana.

Każda ze stron konfliktu musi mieć czas na wyjaśnienie swojego stanowiska oraz na przedstawienie swoich rozwiazanie konfliktuargumentów. Ważne, aby w tym czasie druga strona nie przeszkadzała i nie przerywała. Jako mediator musisz zwrócić uwagę, aby strony nie krytykowały się nawzajem i koncentrowały się na problemie. Przez cały czas trwania rozmowy dążymy do tego, by zakończyło się ono porozumieniem i wypracowaniem wspólnego stanowiska. Tylko wtedy strony będą się utożsamiać z podjętą decyzją i chętnie się do niej zastosują. Jeśli ustalenia zostaną narzucone odgórnie, strony prawdopodobnie nie będą chciały się im podporządkować.  Musimy jednak pamiętać, że jako Szef Zespołu mamy obowiązek  przygotowania przynajmniej dwóch alternatywnych rozwiązań, właśnie na wypadek jeśli strony nie będą mogły wspólnie wygenerować rozwiązania. Bardzo możliwe, że po wspólnej modyfikacji i obróbce zaproponowanego rozwiązania zostanie ono zaakceptowane przez strony i przyjęte jako własne. Na koniec  musimy dopilnować aby obie strony współuczestniczyły w realizacji i wprowadzaniu wypracowanego rozwiązania. Można nawet przydzielić role i prosić  o regularne raportowanie realizacji zadania.

Dobrym sposobem zjednoczenia podzielonego Zespołu jest skoncentrowanie uwagi Pracowników na zagrożeniach zewnętrznych – np. na walce z konkurencją. Doskonale to współgra z nasza mentalnością narodową – łatwiej nam przychodzi jednoczenie się w przypadku wroga i zagrożenia zewnętrznego, a gdy go nie ma, dzielimy się na frakcje.

Konflikt w Zespole – co z nim zrobić? was last modified: Marzec 30th, 2016 by Marika Kłuskiewicz

Dodaj komentarz