CSR – Rozwój poprzez działanie

csrCSR to określenie, które oznacza Społeczną Odpowiedzialność Biznesu. Jest to wartość, która tak naprawdę nie jest nowością i istnieje od wieków. Kiedyś znana jako dobra etyka kupiecka poprzez działania społeczne takie jak: zakładanie szpitali, fundowanie obiektów użyteczności publicznej czy też budowa mieszkań dla robotników. Dziś CRS to działania w nieco nowej odsłonie. Cały czas, tak jak kiedyś, najważniejsza jest pomoc Ludziom, a co za tym idzie wsparcie środowiska, w którym żyje człowiek. Dlatego też programy, które proponuje CRS są głównie związane z ochroną przyrody oraz świadomym podejściem do tego aspektu naszego życia.

Główne zadania CSR
Jest to sposób na biznes poszukujący synergii pomiędzy trzema obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

CSR to pewnego rodzaju filozofia danej organizacji pozwalająca osiągnąć stan zrównoważonego biznesu, który w dłuższej perspektywie, prócz korzyści środowiskowych i społecznych, gwarantuje długotrwały wzrost wartości Firmy. Wzmaga jej renomę i wizerunek wśród Klientów.

Podstawowym założeniem CSR jest bardziej odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem wszystkich grup społecznych, na które oddziałuje poprzez swoją działalność, z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Mówiąc najprościej chodzi o to, aby biznes stawał się lepszy, tzn. podejmował dobrowolne zobowiązania, na przykład na rzecz społeczności lokalnych i środowiska, a także ograniczał ewentualność wystąpienia zjawisk negatywnych, które mogą zagrozić funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa.

W Polsce w ramach określenia „społeczna odpowiedzialność biznesu” przyjęło się używać akronimu CSR od ang. corporate social responsibility albo sustainable developmentzrównoważony rozwój, głównym celem tych działań jest, aby Firma zaczęła lepiej funkcjonować.

Nie zapominajmy o tym, że CSR to również pewnego rodzaju gwarancja na zaspokojenie podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lokalnych i obywateli – zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. Zatem czy nie warto połączyć się i wspólnie dawać dobry przykład?!

 

CSR dla małych, średnich i dużych Przedsiębiorstw

wspólnota490

Pomimo największej odpowiedzialności jaka spoczywa na korporacjach prowadzących zrównoważony biznes, zasadniczo małe i średnie Przedsiębiorstwa odgrywają istotniejszą rolę w rozwoju lokalnych społeczności. Nie do końca uświadamiają sobie, jaki potencjał niesie za sobą wprowadzenie CSR’u do codziennego życia Firmy, a wystarczy być otwartym na zrównoważony system prowadzenia biznesu.

Aby pro-aktywnie zarządzać relacjami ze wszystkimi istotnymi grupami społecznymi (Interesariuszami) najlepiej sprawdzają się nowatorskie działania CSRowe, nie rzadko całkiem odrębne od dziedziny w której Firma pracuje.

Wszystkie działania związane z wprowadzaniem CSR umożliwiają również osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystywanie szans i unikanie ryzyka. Dlatego zalecamy małym i średnim Przedsiębiorstwom wdrożenie lub udoskonalenie systemu zarządzania CSR w taki sposób, aby podejmowane inicjatywy i programy mogły zapewnić trwałą przewagę na ich rynku zbytu.

Dzięki CSR zaobserwować można różnego rodzaju aktywności społeczności biznesowych, które łączą się organizując fora wymiany doświadczeń, np. World Business Council on Sustainable Development. Przedsiębiorcy, inicjując nowe programy, pobudzają innych do działania, jak w przypadku IKEI – People and Planet Possitive.

Spraw, aby Twoja firma była bardziej atrakcyjna

Regułą staje się transparentność działań we wszystkich obszarach życia. Rosną oczekiwania etyczne Konsumentów w myśl zasady zero tolerancji dla błędów. Silne są ruchy ekologiczne i obrońców praw człowieka, prowadzące czasem do bojkotów konsumenckich (protestów w formie nie kupowania produktów danej marki).

W warunkach ostrej konkurencji coraz większego znaczenia nabierają wartości pozamaterialne Firmy, w szczególności jej reputacja. Stąd wynika silna korelacja CSR’u i PR’u.

Dobrowolność przyciąga Partnerów, Producentów, Klientów, Obserwatorów, a sukces Firmy zależy od poziomu ich satysfakcji. CSR to działania, które nie są wymagane z punktu widzenia przestrzegania norm prawnych lub nie są związane z bieżącą działalnością operacyjną. CSR nakłania do wykraczania poza normy, jest zatem, pewnego rodzaju dobrym obyczajem, a wręcz staje się normą kulturową.

Jeżeli uważają Państwo, że:

 • Zadowolenie Pracownika w miejscu pracy wpływa na polepszenie efektywności i produkcji czy świadczenia usług,
 • Większe są koszty prowadzenia marketingu i promocji od wprowadzenia polityki równoważnego rozwoju w Państwa Przedsiębiorstwie,
 • Działanie z zakresu CRS’u mogą wywołać pozytywną opinię Konsumenta w stosunku do Państwa Firmy,

to:

Zapraszamy Państwa do współpracy, proszę zaangażować się z nami w czynną ochronę środowiska. Zachęcamy, aby wykorzystać nasze pomysły z katalogu zadań woluntarnych i katalogu szkoleń do swoich celów. Warto wzmocnić swój wizerunek w oczach swoich Pracowników i Klientów wykorzystując nasze działania z uwzględnieniem Ich potrzeb.

Złoty Trend w CSR

Złoty trend w CSR – warsztaty w oparciu o obserwację Pszczół

miodni.pl

 

Wspólnie z zespołem Miodni.pl tworzymy Złoty Trend w CSR. Z tego tytułu proponujemy Państwu warsztaty, których głównym celem jest stworzenie harmonijnych relacji w Zespole, nauka współpracy, komunikacji oraz wspólnego dążenia do celu biorąc przykład z jednych z najbardziej pracowitych i zorganizowanych gatunków na Ziemi, czyli pszczół.

Szkolenia opierają się o zadania praktyczne oraz panele dyskusyjne, a wszystko to na podstawie psychologii pszczół. Z drugiej strony część działań jest zadedykowana czynnemu działaniu na rzecz życia pszczół, tak aby Uczestnicy mogli wziąć udział w pomocy pszczołom i ochronie środowiska.

Podstawową korzyścią wynikającą z naszej propozycji jest rozwinięcie silnego Zespołu, wychodząc z działaniami poza stanowisko pracy, co pozytywnie wpływa i wzmacnia integrację, pobudza kreatywność oraz zwiększa efektywność Zespołu. Dzięki naszym programom Uczestnicy poznają zawiłe zasady dobrej i skutecznej komunikacji oraz zharmonizują swoje działania zespołowe. To także możliwość poznania efektywnego przewodzenia zharmonizowanym rojem. Trenerzy natomiast obserwując proces pracy i zachodzące w nim zmiany wskażą najbardziej efektywne działania skierowane na dalszy rozwój Firmy i jej Pracowników.

 

Przykładowy program szkoleniowy Złoty trend w CSR

 

Dzień 1
Podczas pierwszego dnia warsztatowego Uczestnicy poznają najefektywniejsze zasady współpracy wpływające na osiąganie lepszych wyników indywidualnych i zespołowych. Odkryją korzyści płynące ze skutecznej komunikacji oraz nabędą w tym zakresie dodatkowe umiejętności. Ponadto wszyscy odkryją jeszcze większą wartość swojego miejsca w Firmie.

W programie (do wyboru):
• Co to jest Zespół i jak budować w nim harmonijne relacje • O odpowiedzialności za swoje zadania pracując w grupie • Co to jest komunikacja i o jej rodzajach, błędach w komunikacji oraz o sztuce aktywnego słuchania: jak słuchać i być słuchanym • Jak efektywnie pracować w grupie • Jak wdrożyć nowego pracownika do Zespołu • O ważności lojalności wobec Firmy w pracy i poza nią • Jak zadbać o siebie w miejscu pracy • Dobieranie nowych osób do zgranego Zespołu • Przygotowanie Pracowników do okresów przestojowych w Firmie •

Dzień 2
Dzień drugi poświęcony jest na prace związane z ochroną przyrody i pszczół oraz zrozumienie, że te dwa elementy są nierozłączne. Uczestnicy będą mieli okazję wszystkimi zmysłami poznać niesamowitą korporację, w której pracują pszczoły. Podczas warsztatów odbędzie się degustacja prawdziwego miodu, będzie możliwość zajrzenia do wnętrza pszczelej fabryki, a za pomocą technologii cyfrowej – obejrzenie wszystkiego w powiększeniu. Dzięki temu podejście do pszczół zmieni się na zawsze. Poprzez swoje działania Uczestnicy zadbają, aby pszczoły miały idealne warunki do produkcji miodu. Będą mogli zasadzić drzewa, krzewy oraz rośliny miododajne. Będą wykonywali domki dla owadów, w tym dla dziko żyjących pszczół. Zajmą się również budową uli oraz montażem ramek pszczelich. Podczas prac wykonywanych na rzecz pszczół Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat pszczół i ich naturalnego środowiska, dowiedzą się więcej o różnych produktach wykonanych dzięki pszczołowatym oraz poznają sposoby wsparcia tych małych owadów. Wszystko po to, by gatunek przetrwał, a co za tym idzie, by przetrwał także człowiek.

W programie (do wyboru):
Budowanie uli oraz montaż ramek w ulach • Malowanie uli • Wykręcanie miodu • Budowa domków z rurek trzciny dla dziko żyjących pszczół Zakładanie łąki kwietnej • Sadzenie miododajnych drzew i krzewów • Elementy edukacyjne dotyczące życia pszczół i pomocy owadom Degustacja miodów i miodów pitnych •

Korzyści – czy zrównoważony biznes sie opłaca?

korzyści490

Zazwyczaj wyróżnia się dwa podstawowe motywy wprowadzenia koncepcji odpowiedzialności społecznej:

 • tworzenie nowych szans oraz zwiększenie korzyści (powiększenie rynku, poprawa reputacji),
 • lepsze kontrolowanie ryzyka występowania zagrożeń.

Jeśli zależy Państwu na korelacji pomiędzy wynikami Przedsiębiorstwa osiąganymi w obszarze:

jesli490

Innowacyjność – która co prawda wymaga ciągłego definiowania obszarów, w których pojawiają się niedostrzegane wcześniej możliwości, np. zaspokajania potrzeb Klientów, dla których ważna jest etyka oraz ochrona środowiska poprzez oferowanie produktów przyjaznych środowisku, przeznaczanie części zysku ze sprzedaży na cel społeczny. Taki sposób myślenia często otwiera nowe perspektywy biznesowe.
Lepsza pozycja rynkowa – zdobywanie przewagi konkurencyjnej. Firmy odpowiedzialne cieszą się dobrą reputacją oraz wypadają lepiej na tle konkurentów. Klienci i Konsumenci doceniają to, są bardziej lojalni wobec odpowiedzialnej marki, ufają jej. Łatwiej jest także pozyskiwać partnerów biznesowych oraz kapitał.
Lepsze wykorzystanie zasobów, w tym Personelu – Firmy działające według modelu zrównoważonego biznesu dążą do ograniczenia energochłonności i materiałochłonności produkcji i usług. Ograniczają koszty zużycia energii i materiałów, wody, wywozu odpadów, a tym samym wymiernie zwiększają rentowność działalności. Pracownicy, którzy dobrze czują się we własnej Firmie, są w sposób oczywisty bardziej zmotywowani, co może prowadzić do ich większego zaangażowania oraz wydajności. Rzadziej myślą także o zmianie pracy. Co więcej, w obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, w szczególności wysoko kwalifikowani Pracownicy chętniej zgłaszają się do pracy w Firmach cieszących się opinią dobrych Pracodawców.

Korzyści płynące z Przymierza Odpowiedzialnego Biznesu

korzysci1korzysci2korzysci3

CSR na pTAK!

Szkolenia na pTAK!

 

W ramach działań CSR proponujemy Państwu warsztaty, dzięki którym Zespół rozwinie skrzydła, pobudzi swoją kreatywność, a wychodząc poza stanowisko i miejsce pracy wpłynie na integrację, motywację i efektywność pracy w Zespole. Program, oprócz pomocy w tworzeniu naturalnego dialogu między osobami w Zespole, umożliwi także dialog z naturą poprzez realne działanie na rzecz ochrony Przyrody. Trenerzy pozostając obserwatorami całego procesu dodatkowo będą mogli analizować działania Uczestników, a na koniec zasugerować najbardziej efektywną ścieżkę rozwoju Zespołu.

 

Przykładowe programy szkoleniowe na pTAK!

 

Zbuduj swój Zespół budując domy dla Ptaków

budowanie zespołu
Jest to program oparty na dwustopniowym warsztacie, którego głównym celem jest rozwijanie Zespołu. Pierwszy etap poświęcimy na szkolenie z tematyki rozwijania Zespołu i efektywnej pracy zespołowej. Natomiast drugi, zadedykowany będzie na wspólne budowanie i zakładanie budek lęgowych dla ptaków bądź owadów, aby złamać stereotypy w postrzeganiu Członków Zespołu i skupić się na najważniejszym – na dążeniu do celu i wykonaniu zadania, tym razem, niezbędnego dla czynnej ochrony lokalnego środowiska.

Dzień 1
Podczas pierwszego dnia warsztatowego Uczestnicy poznają sposoby skutecznego rozwijania Zespołu oraz korzyści płynące z pracy zespołowej. Dowiedzą się, jak umiejętnie się ze sobą komunikować – tak, być słuchanym i słyszeć to, co mówią inni. Nauczą się także zarządzać konfliktem, który w grupie pracujących ze sobą ludzi jest nieunikniony, a z punktu widzenia rozwoju Zespołu jest pożądany.

W programie:
• co to jest Zespół i jak go rozwijać • dlaczego warto pracować w Zespole • jakie są korzyści i zagrożenia pracy zespołowej – czyli jak uczynić z Twoich Pracowników Zespół • co to jest komunikacja, rodzaje komunikacji: werbalna i niewerbalna, błędy i zakłócenia w komunikacji, sztuka aktywnego słuchania: jak słuchać i być słuchanym • jak skutecznie komunikować się z otoczeniem • jak efektywnie i skutecznie kierować Zespołem • jak budować plan zadań • jak sprawić, aby Twój Zespół zaakceptował te zadania • jak skutecznie koordynować i kontrolować pracę Zespołu • jak i czym wywierać wpływ na nasz Zespół • jak rozpoznawać potrzeby naszego Zespołu i dzięki nim wpływać na jego postawy i decyzje • czym jest konflikt • czy konfliktów należy unikać • czy i komu jest konflikt potrzebny • jak radzić sobie z konfliktami i innymi sytuacjami trudnymi – jak je wykorzystać dla dobra Pracowników, Zespołu i Firmy •

Dzień 2
Dzień drugi poświęcony jest pracy na rzecz ochrony Przyrody, a w szczególności ptaków. Budowa i wspólne instalowanie budek lęgowych dla ptaków i owadów nie tylko pomoże w pozyskiwaniu nowych siedlisk dla naszych skrzydlatych przyjaciół, ale również pomoże zrozumieć, dlaczego warto czynnie chronić nasze lokalne środowisko.
Podczas prac wykonywanych pod skrzydłami edukatorów będzie można poznać zachowania ptaków, charakterystyczne cechy i – co ciekawe – sposoby rozpoznawania ich podczas codziennych spacerów!
Przez cały ten czas Zespół będzie pracował pod czujnym okiem trenerów, którzy z jednej strony będą bacznie obserwować poczynania Zespołu, z drugiej natomiast będą służyli radą i pomocą w zakresie rozwijania i integracji Zespołu. Dzień zakończymy wspólnym podsumowaniem wyników wypracowanych efektów, przyjrzymy się nowym jakościom jakie powstały w Zespole, zastanowimy się, co było dobre i spełniło oczekiwania Uczestników, a co jeszcze wymaga pracy i poprawy.

W programie:
• składanie budek lęgowych dla ptaków bądź motyli i innych owadów • wieszanie złożonych budek lęgowych na uprzednio zaplanowanym terenie • warsztat na temat czynnej ochrony lokalnej Przyrody w tym ptaków, występowania ptaków w danym siedlisku, dlaczego warto im pomagać i jak one odwdzięczają się nam na co dzień • przerwa na lunch • podsumowanie efektów pracy nad budowaniem Zespołu •

 

Rozwój kreatywności dzięki budowaniu ogrodów na pTAK!

budowanie ogrodów

Jest to  program oparty na dwudniowych warsztatach, których głównym celem jest zwiększenie kreatywności u Uczestników i rozwinięcie umiejętności nowatorskiego i twórczego rozwiązywania problemów, niezbędnego w obecnych realiach biznesowych. Pierwszy etap poświęcimy na szkolenie z tematyki kreatywnego i twórczego myślenia. Natomiast drugi, zadedykowany będzie na rewitalizację ptasich ogrodów, aby rozwinąć umiejętności twórczego myślenia poprzez czynne uczestniczenie w ochronie lokalnego środowiska.

Dzień 1
Podczas dnia warsztatowego Uczestnicy dowiedzą się czym jest twórczość i kreatywność w pracy, jak promować i stymulować postawy twórcze u Współpracowników, jak rozwijać kreatywność w Zespole, jak i po co być twórczym i kreatywnym, czym jest i na czym polega proces tworzenia, od czego zależy jego jakość, produktywność i wydajność, co sprzyja, a co zagraża procesom twórczym (w naszej Firmie), od czego zależy jakość naszych kreacji.

W programie:
• natura tworzenia i twórczego myślenia • proces twórczy – co mu sprzyja, a co blokuje • motywacja i automotywacja w procesie twórczym • budowanie postawy twórczej – twórczy Pracownik • budowanie klimatu twórczego myślenia i stymulacja kreatywności w Firmie • komunikacja w twórczej organizacji • rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów • techniki wyzwalania potencjału twórczego i stymulowania procesów twórczych w zespole • zarządzanie kreacją i procesami tworzenia w Firmie •

Dzień 2
Dzień drugi zorganizowany jest na rzecz ochrony przyrody, a w szczególności dzikich ptaków. Rewitalizacja parku, skweru, bądź przyzakładowego zieleńca na pTAK! ma za zadanie nie tylko zwiększyć bioróżnorodność w wybranym miejscu, ale również stworzyć teren bardziej przyjazny Ludziom.
Sadzenie, pielenie, wycinanie, podlewanie, montaż i instalowanie budek lęgowych zgodnie z zasadami Eko jest idealnym połączeniem aktywności na świeżym powietrzu, partycypacji w tworzeniu kolejnego zielonego zakątka na pTAK!, jak również, aktywną formą zdobycia praktycznych wskazówek – co Przyrodzie potrzebne jest najbardziej!
Przez cały ten czas Zespół będzie pracował pod czujnym okiem trenerów, którzy z jednej strony będą uważnie obserwować poczynania Zespołu, z drugiej natomiast będą służyli radą i pomocą w zakresie kreatywnych i twórczych rozwiązań w warunkach pracy. Pod koniec dnia Zespół wraz z trenerami przeanalizuje efekty wspólnej pracy, przyjrzy się nowym jakościom pomysłów, jakie powstały, zastanowi się, co było dobre, a co wymagające jeszcze pracy i poprawy.

W programie:
• przygotowanie terenu do prac ogrodowych: czyszczenie, wycinanie, grabienie, montaż budek lęgowych, wynoszenie śmieci, przygotowanie krzewów i roślin do sadzenia rewitalizacja ogrodów • okiem architekta krajobrazu, czyli nasadzanie roślin i krzewów względem nasłonecznienia, pochyłości nawodnienia terenu • warsztat na temat: czynnej ochrony lokalnej Przyrody w tym ptaków, występowania ptaków w danym siedlisku, korzyści płynących z obecności ptaków obok • przerwa na lunch • podsumowanie efektów treningu twórczości i kreatywności •

Program CSR dla Firm

Przymierze Odpowiedzialnego Biznesu

Szanowni Państwo, przedstawiamy rozwiązanie, które jest czymś więcej niż modą na pomaganie – niesie ze sobą wiele korzyści dla Firmy, Państwa Pracowników i lokalnego społeczeństwa.

hands_world600

 

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – społeczna odpowiedzialność biznesu, to dobrowolne zobowiązania Przedsiębiorstw do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko.
Wśród najpopularniejszych narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością należą między innymi:

narzedziacsr

Nasza propozycja jest połączeniem trzech wyżej wymienionych narzędzi z dodatkowym programem rozwojowym dla Pracowników Firmy. Jest to swego rodzaju pakiet uwzględniający interesy Firmy, potrzeby szkoleniowe Pracowników, integrację i budowanie zespołów oraz pracę w imię szczytnego, pro-środowiskowego celu.

Propozycja CSR-owa kierowana do Państwa to:

 1. Działania CSR na rzecz ochrony środowiska wraz z naszym partnerami – Stowarzyszeniem Ptaki Polskie oraz Miodni.pl, podjęte wg. Państwa upodobań.Proponowane przez nas działania mają na celu ochronę środowiska dziko żyjących gatunków flory i fauny – głównie ptaków oraz pszczół – oraz ich siedlisk, pomoc w odbudowie ich populacji, dzielenie się i szerzenie wiedzy o zwierzętach, roślinach i całej przyrodzie, której pięknem staramy się zarażać i uczyć szacunku do niej. Podczas pracy wolontaryjnej Państwa Pracownicy nie tylko przyczynią się dla dobra środowiska, ale także dowiedzą się dlaczego warto je chronić, poznają przyczyny drastycznych spadków populacji niektórych gatunków flory i fauny, zgłębią swoją świadomość pro-ekologiczną.
 2. Nadzór trenerów Karczewski Doradztwo Personalne nad działaniami wolontariatu pracowniczego. Nasi trenerzy i doradcy będą zaangażowani w proces aktywnych działań wykonywanych przez Państwa Pracowników, dzięki temu będą mogli na bieżąco udzielać informacji rozwojowej, zarządzać procesem budowania skutecznego zespołu, a sama integracja Pracowników będzie przebiegała efektywniej. 

  Ale to nie wszystko! To również:

 3. Inwestycja w rozwój Pracowników. Oferujemy Państwu usługę, która przyniesie Państwu realne korzyści, takie jak: wzrost wydajności zespołu, ograniczenie nieporozumień i konfliktów w pracy oraz większa identyfikacja z Firmą. W pakiecie proponujemy warsztaty szkoleniowe z dowolnie wybranego zagadnienia. Oczywiście nasza propozycja jest elastyczna, co do długości i tematu szkolenia.

 

 

Jakie Państwa Firma odniesie korzyści z zastosowania naszych działań?

 • Budowanie pozytywnego wizerunku na zewnątrz Firmy – wzrost konkurencyjności, wzrost zainteresowania inwestorów (potwierdza to raport Eurosif European SRI Study 2008, według którego rynki SRI stanowią obecnie 17,5% wszystkich aktywów zarządzanych w Europie), większa atrakcyjność na rynku pracy.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku wewnątrz Firmy – lepsze postrzeganie Firmy wśród Pracowników, większa lojalność Pracowników.
 • Rozwój Employer Brandingu – budowanie wizerunku Pracodawcy z wyboru.
 • Integracja Pracowników wokół wspólnego celu – niesienia pomocy na rzecz środowiska.
 • Wzrost wydajności Pracowników – dzięki zaplanowanemu procesowi budowania zespołu i kontrolowanemu wolontariatowi.
 • Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi.
 • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej Firmy.

Jak to działa?

Oto przykładowe oferty Przymierza Odpowiedzialnego Biznesu
Warsztaty w oparciu o obserwacje pszczół   Sprawdź
Szkolenia na pTAK!   Sprawdź

A co oferuje Karczewski Doradztwo Personalne w ramach szkoleń dla Pracowników? Sprawdź


Możecie Państwo dowolnie dobierać działania wolontaryjne i szkolenia wedle uznania
, a my dołożymy wszelkich starań, by wybraną przez Państwa ofertę najlepiej dostosować do warunków panujących w Państwa Firmie.

Na życzenie, przed wyborem przez Państwa tematu szkolenia, możemy dokonać badania (diagnozy) potrzeb szkoleniowych poprzez przeprowadzenie wywiadów z Pracownikami, badań kwestionariuszowych i obserwacji Pracowników w pracy. Na tej podstawie przedstawiamy Państwu luki kompetencyjne występujące w Zespole i odpowiednie – bo potrzebne – propozycje szkoleń i rozwoju.
Po szkoleniu standardowo przygotowujemy dla Państwa raport. Obok oceny szkolenia znajdziecie w nim Państwo analizę typu SWOT oraz sugestie co do dalszego rozwoju w odniesieniu do Uczestników zajęć.

Co oferują nasi Partnerzy w ramach wolontariatu pracowniczego:
Ptaki Polskie     Sprawdź
Miodni.pl      Sprawdź