CSR na pTAK!

Szkolenia na pTAK!

 

W ramach działań CSR proponujemy Państwu warsztaty, dzięki którym Zespół rozwinie skrzydła, pobudzi swoją kreatywność, a wychodząc poza stanowisko i miejsce pracy wpłynie na integrację, motywację i efektywność pracy w Zespole. Program, oprócz pomocy w tworzeniu naturalnego dialogu między osobami w Zespole, umożliwi także dialog z naturą poprzez realne działanie na rzecz ochrony Przyrody. Trenerzy pozostając obserwatorami całego procesu dodatkowo będą mogli analizować działania Uczestników, a na koniec zasugerować najbardziej efektywną ścieżkę rozwoju Zespołu.

 

Przykładowe programy szkoleniowe na pTAK!

 

Zbuduj swój Zespół budując domy dla Ptaków

budowanie zespołu
Jest to program oparty na dwustopniowym warsztacie, którego głównym celem jest rozwijanie Zespołu. Pierwszy etap poświęcimy na szkolenie z tematyki rozwijania Zespołu i efektywnej pracy zespołowej. Natomiast drugi, zadedykowany będzie na wspólne budowanie i zakładanie budek lęgowych dla ptaków bądź owadów, aby złamać stereotypy w postrzeganiu Członków Zespołu i skupić się na najważniejszym – na dążeniu do celu i wykonaniu zadania, tym razem, niezbędnego dla czynnej ochrony lokalnego środowiska.

Dzień 1
Podczas pierwszego dnia warsztatowego Uczestnicy poznają sposoby skutecznego rozwijania Zespołu oraz korzyści płynące z pracy zespołowej. Dowiedzą się, jak umiejętnie się ze sobą komunikować – tak, być słuchanym i słyszeć to, co mówią inni. Nauczą się także zarządzać konfliktem, który w grupie pracujących ze sobą ludzi jest nieunikniony, a z punktu widzenia rozwoju Zespołu jest pożądany.

W programie:
• co to jest Zespół i jak go rozwijać • dlaczego warto pracować w Zespole • jakie są korzyści i zagrożenia pracy zespołowej – czyli jak uczynić z Twoich Pracowników Zespół • co to jest komunikacja, rodzaje komunikacji: werbalna i niewerbalna, błędy i zakłócenia w komunikacji, sztuka aktywnego słuchania: jak słuchać i być słuchanym • jak skutecznie komunikować się z otoczeniem • jak efektywnie i skutecznie kierować Zespołem • jak budować plan zadań • jak sprawić, aby Twój Zespół zaakceptował te zadania • jak skutecznie koordynować i kontrolować pracę Zespołu • jak i czym wywierać wpływ na nasz Zespół • jak rozpoznawać potrzeby naszego Zespołu i dzięki nim wpływać na jego postawy i decyzje • czym jest konflikt • czy konfliktów należy unikać • czy i komu jest konflikt potrzebny • jak radzić sobie z konfliktami i innymi sytuacjami trudnymi – jak je wykorzystać dla dobra Pracowników, Zespołu i Firmy •

Dzień 2
Dzień drugi poświęcony jest pracy na rzecz ochrony Przyrody, a w szczególności ptaków. Budowa i wspólne instalowanie budek lęgowych dla ptaków i owadów nie tylko pomoże w pozyskiwaniu nowych siedlisk dla naszych skrzydlatych przyjaciół, ale również pomoże zrozumieć, dlaczego warto czynnie chronić nasze lokalne środowisko.
Podczas prac wykonywanych pod skrzydłami edukatorów będzie można poznać zachowania ptaków, charakterystyczne cechy i – co ciekawe – sposoby rozpoznawania ich podczas codziennych spacerów!
Przez cały ten czas Zespół będzie pracował pod czujnym okiem trenerów, którzy z jednej strony będą bacznie obserwować poczynania Zespołu, z drugiej natomiast będą służyli radą i pomocą w zakresie rozwijania i integracji Zespołu. Dzień zakończymy wspólnym podsumowaniem wyników wypracowanych efektów, przyjrzymy się nowym jakościom jakie powstały w Zespole, zastanowimy się, co było dobre i spełniło oczekiwania Uczestników, a co jeszcze wymaga pracy i poprawy.

W programie:
• składanie budek lęgowych dla ptaków bądź motyli i innych owadów • wieszanie złożonych budek lęgowych na uprzednio zaplanowanym terenie • warsztat na temat czynnej ochrony lokalnej Przyrody w tym ptaków, występowania ptaków w danym siedlisku, dlaczego warto im pomagać i jak one odwdzięczają się nam na co dzień • przerwa na lunch • podsumowanie efektów pracy nad budowaniem Zespołu •

 

Rozwój kreatywności dzięki budowaniu ogrodów na pTAK!

budowanie ogrodów

Jest to  program oparty na dwudniowych warsztatach, których głównym celem jest zwiększenie kreatywności u Uczestników i rozwinięcie umiejętności nowatorskiego i twórczego rozwiązywania problemów, niezbędnego w obecnych realiach biznesowych. Pierwszy etap poświęcimy na szkolenie z tematyki kreatywnego i twórczego myślenia. Natomiast drugi, zadedykowany będzie na rewitalizację ptasich ogrodów, aby rozwinąć umiejętności twórczego myślenia poprzez czynne uczestniczenie w ochronie lokalnego środowiska.

Dzień 1
Podczas dnia warsztatowego Uczestnicy dowiedzą się czym jest twórczość i kreatywność w pracy, jak promować i stymulować postawy twórcze u Współpracowników, jak rozwijać kreatywność w Zespole, jak i po co być twórczym i kreatywnym, czym jest i na czym polega proces tworzenia, od czego zależy jego jakość, produktywność i wydajność, co sprzyja, a co zagraża procesom twórczym (w naszej Firmie), od czego zależy jakość naszych kreacji.

W programie:
• natura tworzenia i twórczego myślenia • proces twórczy – co mu sprzyja, a co blokuje • motywacja i automotywacja w procesie twórczym • budowanie postawy twórczej – twórczy Pracownik • budowanie klimatu twórczego myślenia i stymulacja kreatywności w Firmie • komunikacja w twórczej organizacji • rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów • techniki wyzwalania potencjału twórczego i stymulowania procesów twórczych w zespole • zarządzanie kreacją i procesami tworzenia w Firmie •

Dzień 2
Dzień drugi zorganizowany jest na rzecz ochrony przyrody, a w szczególności dzikich ptaków. Rewitalizacja parku, skweru, bądź przyzakładowego zieleńca na pTAK! ma za zadanie nie tylko zwiększyć bioróżnorodność w wybranym miejscu, ale również stworzyć teren bardziej przyjazny Ludziom.
Sadzenie, pielenie, wycinanie, podlewanie, montaż i instalowanie budek lęgowych zgodnie z zasadami Eko jest idealnym połączeniem aktywności na świeżym powietrzu, partycypacji w tworzeniu kolejnego zielonego zakątka na pTAK!, jak również, aktywną formą zdobycia praktycznych wskazówek – co Przyrodzie potrzebne jest najbardziej!
Przez cały ten czas Zespół będzie pracował pod czujnym okiem trenerów, którzy z jednej strony będą uważnie obserwować poczynania Zespołu, z drugiej natomiast będą służyli radą i pomocą w zakresie kreatywnych i twórczych rozwiązań w warunkach pracy. Pod koniec dnia Zespół wraz z trenerami przeanalizuje efekty wspólnej pracy, przyjrzy się nowym jakościom pomysłów, jakie powstały, zastanowi się, co było dobre, a co wymagające jeszcze pracy i poprawy.

W programie:
• przygotowanie terenu do prac ogrodowych: czyszczenie, wycinanie, grabienie, montaż budek lęgowych, wynoszenie śmieci, przygotowanie krzewów i roślin do sadzenia rewitalizacja ogrodów • okiem architekta krajobrazu, czyli nasadzanie roślin i krzewów względem nasłonecznienia, pochyłości nawodnienia terenu • warsztat na temat: czynnej ochrony lokalnej Przyrody w tym ptaków, występowania ptaków w danym siedlisku, korzyści płynących z obecności ptaków obok • przerwa na lunch • podsumowanie efektów treningu twórczości i kreatywności •

CSR na pTAK! was last modified: Luty 9th, 2017 by Marika Kłuskiewicz