CSR – Rozwój poprzez działanie

csrCSR to określenie, które oznacza Społeczną Odpowiedzialność Biznesu. Jest to wartość, która tak naprawdę nie jest nowością i istnieje od wieków. Kiedyś znana jako dobra etyka kupiecka poprzez działania społeczne takie jak: zakładanie szpitali, fundowanie obiektów użyteczności publicznej czy też budowa mieszkań dla robotników. Dziś CRS to działania w nieco nowej odsłonie. Cały czas, tak jak kiedyś, najważniejsza jest pomoc Ludziom, a co za tym idzie wsparcie środowiska, w którym żyje człowiek. Dlatego też programy, które proponuje CRS są głównie związane z ochroną przyrody oraz świadomym podejściem do tego aspektu naszego życia.

Główne zadania CSR
Jest to sposób na biznes poszukujący synergii pomiędzy trzema obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

CSR to pewnego rodzaju filozofia danej organizacji pozwalająca osiągnąć stan zrównoważonego biznesu, który w dłuższej perspektywie, prócz korzyści środowiskowych i społecznych, gwarantuje długotrwały wzrost wartości Firmy. Wzmaga jej renomę i wizerunek wśród Klientów.

Podstawowym założeniem CSR jest bardziej odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem wszystkich grup społecznych, na które oddziałuje poprzez swoją działalność, z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Mówiąc najprościej chodzi o to, aby biznes stawał się lepszy, tzn. podejmował dobrowolne zobowiązania, na przykład na rzecz społeczności lokalnych i środowiska, a także ograniczał ewentualność wystąpienia zjawisk negatywnych, które mogą zagrozić funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa.

W Polsce w ramach określenia „społeczna odpowiedzialność biznesu” przyjęło się używać akronimu CSR od ang. corporate social responsibility albo sustainable developmentzrównoważony rozwój, głównym celem tych działań jest, aby Firma zaczęła lepiej funkcjonować.

Nie zapominajmy o tym, że CSR to również pewnego rodzaju gwarancja na zaspokojenie podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lokalnych i obywateli – zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. Zatem czy nie warto połączyć się i wspólnie dawać dobry przykład?!

 

CSR dla małych, średnich i dużych Przedsiębiorstw

wspólnota490

Pomimo największej odpowiedzialności jaka spoczywa na korporacjach prowadzących zrównoważony biznes, zasadniczo małe i średnie Przedsiębiorstwa odgrywają istotniejszą rolę w rozwoju lokalnych społeczności. Nie do końca uświadamiają sobie, jaki potencjał niesie za sobą wprowadzenie CSR’u do codziennego życia Firmy, a wystarczy być otwartym na zrównoważony system prowadzenia biznesu.

Aby pro-aktywnie zarządzać relacjami ze wszystkimi istotnymi grupami społecznymi (Interesariuszami) najlepiej sprawdzają się nowatorskie działania CSRowe, nie rzadko całkiem odrębne od dziedziny w której Firma pracuje.

Wszystkie działania związane z wprowadzaniem CSR umożliwiają również osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystywanie szans i unikanie ryzyka. Dlatego zalecamy małym i średnim Przedsiębiorstwom wdrożenie lub udoskonalenie systemu zarządzania CSR w taki sposób, aby podejmowane inicjatywy i programy mogły zapewnić trwałą przewagę na ich rynku zbytu.

Dzięki CSR zaobserwować można różnego rodzaju aktywności społeczności biznesowych, które łączą się organizując fora wymiany doświadczeń, np. World Business Council on Sustainable Development. Przedsiębiorcy, inicjując nowe programy, pobudzają innych do działania, jak w przypadku IKEI – People and Planet Possitive.

Spraw, aby Twoja firma była bardziej atrakcyjna

Regułą staje się transparentność działań we wszystkich obszarach życia. Rosną oczekiwania etyczne Konsumentów w myśl zasady zero tolerancji dla błędów. Silne są ruchy ekologiczne i obrońców praw człowieka, prowadzące czasem do bojkotów konsumenckich (protestów w formie nie kupowania produktów danej marki).

W warunkach ostrej konkurencji coraz większego znaczenia nabierają wartości pozamaterialne Firmy, w szczególności jej reputacja. Stąd wynika silna korelacja CSR’u i PR’u.

Dobrowolność przyciąga Partnerów, Producentów, Klientów, Obserwatorów, a sukces Firmy zależy od poziomu ich satysfakcji. CSR to działania, które nie są wymagane z punktu widzenia przestrzegania norm prawnych lub nie są związane z bieżącą działalnością operacyjną. CSR nakłania do wykraczania poza normy, jest zatem, pewnego rodzaju dobrym obyczajem, a wręcz staje się normą kulturową.

Jeżeli uważają Państwo, że:

  • Zadowolenie Pracownika w miejscu pracy wpływa na polepszenie efektywności i produkcji czy świadczenia usług,
  • Większe są koszty prowadzenia marketingu i promocji od wprowadzenia polityki równoważnego rozwoju w Państwa Przedsiębiorstwie,
  • Działanie z zakresu CRS’u mogą wywołać pozytywną opinię Konsumenta w stosunku do Państwa Firmy,

to:

Zapraszamy Państwa do współpracy, proszę zaangażować się z nami w czynną ochronę środowiska. Zachęcamy, aby wykorzystać nasze pomysły z katalogu zadań woluntarnych i katalogu szkoleń do swoich celów. Warto wzmocnić swój wizerunek w oczach swoich Pracowników i Klientów wykorzystując nasze działania z uwzględnieniem Ich potrzeb.

CSR – Rozwój poprzez działanie was last modified: Luty 9th, 2017 by Marika Kłuskiewicz