Korzyści – czy zrównoważony biznes sie opłaca?

korzyści490

Zazwyczaj wyróżnia się dwa podstawowe motywy wprowadzenia koncepcji odpowiedzialności społecznej:

  • tworzenie nowych szans oraz zwiększenie korzyści (powiększenie rynku, poprawa reputacji),
  • lepsze kontrolowanie ryzyka występowania zagrożeń.

Jeśli zależy Państwu na korelacji pomiędzy wynikami Przedsiębiorstwa osiąganymi w obszarze:

jesli490

Innowacyjność – która co prawda wymaga ciągłego definiowania obszarów, w których pojawiają się niedostrzegane wcześniej możliwości, np. zaspokajania potrzeb Klientów, dla których ważna jest etyka oraz ochrona środowiska poprzez oferowanie produktów przyjaznych środowisku, przeznaczanie części zysku ze sprzedaży na cel społeczny. Taki sposób myślenia często otwiera nowe perspektywy biznesowe.
Lepsza pozycja rynkowa – zdobywanie przewagi konkurencyjnej. Firmy odpowiedzialne cieszą się dobrą reputacją oraz wypadają lepiej na tle konkurentów. Klienci i Konsumenci doceniają to, są bardziej lojalni wobec odpowiedzialnej marki, ufają jej. Łatwiej jest także pozyskiwać partnerów biznesowych oraz kapitał.
Lepsze wykorzystanie zasobów, w tym Personelu – Firmy działające według modelu zrównoważonego biznesu dążą do ograniczenia energochłonności i materiałochłonności produkcji i usług. Ograniczają koszty zużycia energii i materiałów, wody, wywozu odpadów, a tym samym wymiernie zwiększają rentowność działalności. Pracownicy, którzy dobrze czują się we własnej Firmie, są w sposób oczywisty bardziej zmotywowani, co może prowadzić do ich większego zaangażowania oraz wydajności. Rzadziej myślą także o zmianie pracy. Co więcej, w obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, w szczególności wysoko kwalifikowani Pracownicy chętniej zgłaszają się do pracy w Firmach cieszących się opinią dobrych Pracodawców.

Korzyści płynące z Przymierza Odpowiedzialnego Biznesu

korzysci1korzysci2korzysci3

Korzyści – czy zrównoważony biznes sie opłaca? was last modified: Luty 9th, 2017 by Marika Kłuskiewicz