Program CSR dla Firm

Przymierze Odpowiedzialnego Biznesu

Szanowni Państwo, przedstawiamy rozwiązanie, które jest czymś więcej niż modą na pomaganie – niesie ze sobą wiele korzyści dla Firmy, Państwa Pracowników i lokalnego społeczeństwa.

hands_world600

 

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – społeczna odpowiedzialność biznesu, to dobrowolne zobowiązania Przedsiębiorstw do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko.
Wśród najpopularniejszych narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością należą między innymi:

narzedziacsr

Nasza propozycja jest połączeniem trzech wyżej wymienionych narzędzi z dodatkowym programem rozwojowym dla Pracowników Firmy. Jest to swego rodzaju pakiet uwzględniający interesy Firmy, potrzeby szkoleniowe Pracowników, integrację i budowanie zespołów oraz pracę w imię szczytnego, pro-środowiskowego celu.

Propozycja CSR-owa kierowana do Państwa to:

 1. Działania CSR na rzecz ochrony środowiska wraz z naszym partnerami – Stowarzyszeniem Ptaki Polskie oraz Miodni.pl, podjęte wg. Państwa upodobań.Proponowane przez nas działania mają na celu ochronę środowiska dziko żyjących gatunków flory i fauny – głównie ptaków oraz pszczół – oraz ich siedlisk, pomoc w odbudowie ich populacji, dzielenie się i szerzenie wiedzy o zwierzętach, roślinach i całej przyrodzie, której pięknem staramy się zarażać i uczyć szacunku do niej. Podczas pracy wolontaryjnej Państwa Pracownicy nie tylko przyczynią się dla dobra środowiska, ale także dowiedzą się dlaczego warto je chronić, poznają przyczyny drastycznych spadków populacji niektórych gatunków flory i fauny, zgłębią swoją świadomość pro-ekologiczną.
 2. Nadzór trenerów Karczewski Doradztwo Personalne nad działaniami wolontariatu pracowniczego. Nasi trenerzy i doradcy będą zaangażowani w proces aktywnych działań wykonywanych przez Państwa Pracowników, dzięki temu będą mogli na bieżąco udzielać informacji rozwojowej, zarządzać procesem budowania skutecznego zespołu, a sama integracja Pracowników będzie przebiegała efektywniej. 

  Ale to nie wszystko! To również:

 3. Inwestycja w rozwój Pracowników. Oferujemy Państwu usługę, która przyniesie Państwu realne korzyści, takie jak: wzrost wydajności zespołu, ograniczenie nieporozumień i konfliktów w pracy oraz większa identyfikacja z Firmą. W pakiecie proponujemy warsztaty szkoleniowe z dowolnie wybranego zagadnienia. Oczywiście nasza propozycja jest elastyczna, co do długości i tematu szkolenia.

 

 

Jakie Państwa Firma odniesie korzyści z zastosowania naszych działań?

 • Budowanie pozytywnego wizerunku na zewnątrz Firmy – wzrost konkurencyjności, wzrost zainteresowania inwestorów (potwierdza to raport Eurosif European SRI Study 2008, według którego rynki SRI stanowią obecnie 17,5% wszystkich aktywów zarządzanych w Europie), większa atrakcyjność na rynku pracy.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku wewnątrz Firmy – lepsze postrzeganie Firmy wśród Pracowników, większa lojalność Pracowników.
 • Rozwój Employer Brandingu – budowanie wizerunku Pracodawcy z wyboru.
 • Integracja Pracowników wokół wspólnego celu – niesienia pomocy na rzecz środowiska.
 • Wzrost wydajności Pracowników – dzięki zaplanowanemu procesowi budowania zespołu i kontrolowanemu wolontariatowi.
 • Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi.
 • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej Firmy.

Jak to działa?

Oto przykładowe oferty Przymierza Odpowiedzialnego Biznesu
Warsztaty w oparciu o obserwacje pszczół   Sprawdź
Szkolenia na pTAK!   Sprawdź

A co oferuje Karczewski Doradztwo Personalne w ramach szkoleń dla Pracowników? Sprawdź


Możecie Państwo dowolnie dobierać działania wolontaryjne i szkolenia wedle uznania
, a my dołożymy wszelkich starań, by wybraną przez Państwa ofertę najlepiej dostosować do warunków panujących w Państwa Firmie.

Na życzenie, przed wyborem przez Państwa tematu szkolenia, możemy dokonać badania (diagnozy) potrzeb szkoleniowych poprzez przeprowadzenie wywiadów z Pracownikami, badań kwestionariuszowych i obserwacji Pracowników w pracy. Na tej podstawie przedstawiamy Państwu luki kompetencyjne występujące w Zespole i odpowiednie – bo potrzebne – propozycje szkoleń i rozwoju.
Po szkoleniu standardowo przygotowujemy dla Państwa raport. Obok oceny szkolenia znajdziecie w nim Państwo analizę typu SWOT oraz sugestie co do dalszego rozwoju w odniesieniu do Uczestników zajęć.

Co oferują nasi Partnerzy w ramach wolontariatu pracowniczego:
Ptaki Polskie     Sprawdź
Miodni.pl      Sprawdź

Program CSR dla Firm was last modified: Luty 9th, 2017 by Marika Kłuskiewicz