Audyt personalny

Jest też coś znacznie rzadszego i bardziej unikalnego niż zdolności,
jest to umiejętność ich rozpoznawania.

R.Half


Audyt personalny czyli ocena potencjału i badanie kompetencji metodą Assessment Centre

W szybko zmieniającym się otoczeniu oraz w obliczu wciąż rosnących wymagań potrzebujemy aktualnej i rzetelnej informacji o naszych Pracownikach – o ich umiejętnościach, zdolnościach, potencjale lub potrzebach rozwojowych. Informacja ta jest nam potrzebna zanim podejmiemy decyzje o awansie albo powierzeniu im nowej funkcji lub zadania, czy też skierowaniu na szkolenia. Kompleksowe spojrzenie na efekty pracy – czerpanie wiedzy z różnych źródeł – chociaż czasochłonne, jest szczególnie cenne, bo daje możliwie pełny obraz.

Chcąc zaoszczędzić Państwu czas i ułatwić podjęcie decyzji, proponujemy zintegrowaną ocenę potencjału i badanie kompetencji w oparciu o metodologię Centrum Oceny (Assessment Centre). Dla każdego szczebla Kadry, w bardzo krótkim czasie przeprowadzimy badania ogniskujące wiele różnych punktów odniesienia i w odpowiednim raporcie dostarczymy Państwu syntetycznej informacji o Państwa Pracownikach – ich potencjale rozwojowym, poziomie i kierunku kompetencji, silnych i słabych stronach, potrzebach szkoleniowych, motywacji.

Scenariusz Centrum Oceny (Assessment Centre) jest projektowany indywidualnie dla każdego Klienta, uwzględniając jego oczekiwania i potrzeby. Składa się z szeregu zadań, symulacji i testów, które w sposób trafny i rzetelny określają cechy oraz predyspozycje Uczestników. Każda sesja jest prowadzona i oceniana przez wykwalifikowanych sędziów – Asesorów. Opinia na temat każdego z Uczestników sporządzana jest przez zespół psychologów z wieloletnim doświadczeniem.

W czasie warsztatu oceny potencjału i badania kompetencji Pracowników możemy przeprowadzić diagnozę m.in. w zakresie:

 • cecha osobowościowych i temperamentalnych,
 • inteligencji emocjonalnej,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • zdolności kierowniczych i przywódczych,
 • umiejętności współpracy,
 • umiejętności komunikacyjnych i społecznych,
 • przyjmowanych ról zespołowych,
 • umiejętności przekonywania i wywierania wpływu,
 • umiejętności negocjowania,
 • umiejętności sprzedażowych,
 • kompetencji w obszarze obsługi i kontaktu z Klientem,
 • odporności na stres i skuteczności działania w sytuacji trudnej,
 • umiejętności podejmowania decyzji,
 • poziomu samooceny i poczucia sprawczości,
 • potrzeb szkoleniowych.

Oferujemy również szkolenia z zakresu przygotowania i prowadzenia oceny potencjału pracowników metodą Assessment Centre.

Audyt personalny was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski