Badanie „fotografia dnia”

Dobry cel to taki, który nie traci swojej wartości, nawet wtedy, gdy zostanie osiągnięty.


Fotografia dnia
– inwentaryzacja procesów i klimatu pracy w celu modyfikacji standardów organizacyjnych i w konsekwencji optymalizacji warunków pracy oraz zwiększenia poziomu wydajności Pracowników.

Podstawowe cele:

  1. Inwentaryzacja oraz opis i analiza procesów pracy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacji pracy, relacji czasowych, proporcji, misji i znaczenia poszczególnych zadań i czynności. Głównym źródłem informacji w tym aspekcie jest obserwacja badawcza.
  2. Opis miejsca/stanowiska pracy oraz ergonomii procesów i czynności pracy, które stanowią punkt wyjścia do opisu mikrośrodowiska, w którym działają Pracownicy. Głównym źródłem informacji w tym aspekcie jest obserwacja badawcza oraz informacje zebrane od Pracowników.
  3. Opis zachowania Pracowników w czasie ich pracy – od chwili rozpoczęcia pracy do jej zakończenia. Głównym źródłem informacji w tym aspekcie jest obserwacja badawcza oraz informacje zebrane od Pracowników.
  4. Opis relacji panujących w miejscu pracy, klimatu współpracy oraz poziomu zaangażowania Pracowników, a ponadto opis ogólnego klimatu budowanego przez Pracowników oraz przez Menadżera. Głównym źródłem informacji w tym aspekcie jest obserwacja badawcza oraz informacje zebrane od Pracowników.
Badanie „fotografia dnia” was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski