Badanie postaw i satysfakcji Pracowników

Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi.
Mark Twain


Ludzie o odpowiednich kwalifikacjach są dla Firmy podstawą realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Jednak pełne wykorzystywanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy od przyjętych w Firmie norm i wartości podzielanych przez większość zatrudnionych oraz od ich motywacji i gotowości do zaangażowania się w konsekwentne realizowanie celów Firmy. Jest jasne, że zadowoleni Pracownicy lepiej pracują, chętniej i mocniej angażują się w powierzone im obowiązki. Chcą być częścią organizacji, której sukces i przyszłość są dla nich ważne.

Badanie poziomu zadowolenia Pracowników pozwala nie tylko uzyskać wiedzę przydatną Szefom Firmy i Menadżerom do lepszego zarządzania organizacją. Pokazuje obszary wzbudzające szczególne zadowolenie, jak również określa te aspekty funkcjonowania organizacji, które wpływają na spadek zaangażowania. W czasie przeprowadzania badań dotyczących tego typu opinii zatrudnieni czują, że Pracodawcy ufają im i chcą, aby stanowili aktywny podmiot działania Firmy. Badanie satysfakcji załogi jest potrzebne nie tylko Firmom osiągającym aktualnie sukcesy rynkowe, ale także może być bardzo ważne w czasie trwania zmian, a więc przy wprowadzaniu w życie takich projektów jak łączenie Firm, zmian w strukturze organizacyjnej i innych. Dzięki poznaniu opinii Pracowników można zyskać zdecydowaną pomoc w przeprowadzeniu zmian, ale często także uzyskuje się informacje, które umożliwiają w ogóle wprowadzenie nowych rozwiązań.

Ponieważ każda organizacja działa w specyficznym dla siebie otoczeniu, bardzo ważnym elementem badania jest dokładne sprecyzowanie celów badawczych, czyli określenie pytań, na które Zarząd chce uzyskać odpowiedź w efekcie badania.

Badanie postaw i satysfakcji Pracowników stanowi również doskonałe podłoże dla wprowadzenia w życie Total Quality Management.

Badanie takie może pomóc najwyższemu Kierownictwu między innymi w stworzeniu:

  • odpowiedniego klimatu organizacyjnego (rozumianego jako zbiór dominujących wartości i postaw Pracowników w stosunku do wszystkich aspektów funkcjonowania zawodowego),
  • dobrego systemu motywacji,
  • dobrego systemu Ocen Pracowniczych,
  • odpowiednich procedur i narzędzi komunikacji wewnętrznej.

Satysfakcja osób zatrudnionych w organizacji jest bowiem bardzo ważnym elementem działalności Przedsiębiorstwa jako całości. Duża satysfakcja powoduje większe zaangażowanie w pracę, a co za tym idzie, lepszą jakość towarów i usług, a w konsekwencji silniejszą pozycję Firmy na rynku.

Badanie postaw i satysfakcji Pracowników was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski