Kultura organizacji i public relations

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz.


Każda Firma, każda Instytucja, świadomie czy nieświadomie, każdym przejawem swojego funkcjonowania wytwarza pewien obraz – wewnętrzny i zewnętrzny. Wizerunek Firmy, jej produkt, reklama, Public Relations – każdy przejaw działalności świadczy o Firmie, decydując o jej sukcesie i rozwoju. Jednak nawet najlepszy produkt i najlepszy projekt mogą zostać negatywnie przyjęte przez Klientów i otoczenie.

Aby skutecznie działać i kształtować obraz Firmy na rynku potrzebna jest rzetelna informacja i strategiczne działanie. Wiedza o otoczeniu Firmy, w szczególności zaś wiedza o tym, kim są nasi Klienci, czego potrzebują i co im się podoba oraz jak postrzegają Firmę, jest podstawą skutecznej strategii rozwoju i zarządzania.
W kształtowaniu nowego obrazu Firmy ważny jest czas i konsekwencja. Tego obrazu nie da się stworzyć w jednej chwili. Natomiast jedna chwila może zaważyć o tym, jak Firma będzie postrzegana przez następne lata.
Równie ważna dla wzrostu i harmonijnego działania naszej Firmy jest informacja o tym, jak postrzegają Firmę zatrudnieni w niej Pracownicy – co o niej myślą i jak to okazują. Wiedza „..jak powinno być..” nie gwarantuje sukcesu. Wiedza „..jak jest..” lub „..jak było..” prowadzi do doskonałości.

Proponujemy:

 • Badania i kształtowanie wizerunku Firmy,
 • Kształtowanie tożsamości Firmy,
 • Badania opinii społecznej i konsumenckiej,
 • Badania typu „tajemniczy klient”,
 • Badania skuteczności działań PR,
 • Rynkowe badania produktów,
 • Badania oraz modelowanie klimatu i kultury organizacji,
 • Badania skuteczności kampanii marketingowych,
 • Budowanie kompleksowych programów PR,
 • Zarządzanie informacją i procesami komunikacji,
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
 • Media Relations,
 • Działania reklamowe i promocyjne,
 • Kreowanie i tworzenie komunikacji wizualnej Firmy,
 • Profesjonalne sesje zdjęciowe do reklam i folderów,
 • Organizacja imprez firmowych,
 • Kompleksowe szkolenia z zakresu PR.
Kultura organizacji i public relations was last modified: Luty 9th, 2017 by Marika Kłuskiewicz