Outplacement

Zmiana dodaje życia.

 

Outplacement – rozstanie z troską

Co oferuje Państwu firma Karczewski Doradztwo Personalne?

Dzięki stworzeniu nowoczesnego systemu rozstań z pracownikami, zbudują Państwo jeszcze większą wiarygodność Firmy na rynku pracy, który w ostatnich latach coraz bardziej jest „rynkiem Pracowników”.

Współczesne Firmy funkcjonują w warunkach coraz większej konkurencyjności – zabiegając o zysk ekonomiczny i pozycję na rynku, stale muszą się zmieniać, stale redukować koszty swojej działalności. To zaś często pociąga za sobą konieczność restrukturyzacji zatrudnienia, a co za tym idzie, także zwolnień… często grupowych. Pracownicy funkcjonują w tej samej rzeczywistości; konkurencja jest bardzo silna, tempo zmian nieustające, zaś potrzeba ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konieczna i permanentna. Jak z troską rozstać się z Pracownikiem? Jak zarządzać procesem redukcji kadr? Jak przygotować Pracowników do zmiany zatrudnienia lub wręcz jego utraty? Jak zwalniając część Pracowników nie zdemotywować tych, którzy zostają? Jak zachować dobre imię Firmy i szacunek Pracowników – również tych, którzy już w niej nie pracują? Jak pomagać i wspierać zwalnianych Pracowników? Jak działać i co robić, gdy my straciliśmy pracę?

Proponujemy:

  • Zarządzanie informacją w sytuacji zwolnień lub restrukturyzacji zatrudnienia;
  • Zarządzanie reputacją Firmy i budowanie jej wizerunku w sytuacji zwolnień;
  • Zarządzanie motywacją w sytuacji zwolnień;
  • Badanie i ocena potencjału kadrowego;
  • Doradztwo i wsparcie indywidualne dla Pracowników;
  • Doradztwo i warsztaty zmiany dla zwalnianych Pracowników;
  • Doradztwo i wsparcie Pracowników w zakresie zmiany kwalifikacji;
  • Koordynacja i monitorowanie procesu outplacementu;
Outplacement was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski