Rekrutacje

Właściwy człowiek, na właściwym miejscu, we właściwym czasie…

W obecnej dobie rewolucji polskiego rynku pracy i wejścia przez Polskę w etap „rynku Pracownika”, to Firmy muszą zabiegać o pozyskanie wartościowego Pracownika do swoich Zespołów. W związku z tym zwiększa się i czas poszukiwania pożądanych Kandydatów i różnorodność działań związanych z poszukiwaniami. Publikacja ogłoszenia o pracę i oczekiwanie na aplikacje zaczyna być już niewystarczającym sposobem pozyskania nowego członka Zespołu.

Proces rekrutacji prowadzony w Karczewski Doradztwo Personalne ma wyłonić spośród Kandydatów do pracy osoby, których umiejętności, cechy charakterologiczne lub właściwości psychofizyczne w najwyższym stopniu spełniają przyjęte kryteria i najlepiej odpowiadają wymaganiom stanowiska.

Rekrutacja, to jednak nie tylko proces przyjmowania nowych osób do pracy – rekrutacja zewnętrzna – to też budowanie ścieżek awansu i stwarzanie możliwości rozwoju Pracownikom już zatrudnionym w Firmie – rekrutacja wewnętrzna.

W obydwu przypadkach to proces doboru najlepszych – tych, którzy wniosą do organizacji bogactwo wiedzy, umiejętności, entuzjazm i zaangażowanie. Przyczynią się do pomnożenia sukcesu Firmy, a rozwijając się, będą budować jej świetność. Rekrutacja to wreszcie aktywne budowanie wizerunku Firmy i realizowanie jej misji – bo przyszli (jak i obecni) Pracownicy powinni wiernie przystawać do obrazu Firmy, utożsamiać się z nią i rzetelnie wypełniać jej misję.

Dobieramy Pracowników na stanowiska menedżerskie i kierownicze, specjalistyczne i podstawowe. Poszukujemy ich wśród zasobów wewnętrznych, we własnym Banku Ofert, jak również w drodze otwartego naboru zewnętrznego.

W pracy wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

 • Analiza dokumentów złożonych przez Kandydata,
 • Analiza dotychczasowej pracy,
 • Rozmowa kwalifikacyjna – wywiad z Kandydatem,
 • Próbki pracy,
 • Referencje,
 • Studium przypadku,
 • Symulacja zadaniowa,
 • Testy psychometryczne,
 • Centrum Oceny (Assessment Centre), jako kombinacja wyżej wymienionych metod i narzędzi,
 • Poszukiwanie Kandydatów metodą executive serach.

Proponujemy:

 • Rekrutację zewnętrzną ( direct search, execitive search),
 • Rekrutację wewnętrzna,
 • Ocenę potencjału i badanie kompetencji – metodologia typu Centrum Oceny (Assessment Centre),
 • Budowanie ścieżek kariery,
 • Programy adaptacji dla nowo zatrudnionych Pracowników,
 • Kompleksowe szkolenia z zakresu profesjonalnej rekrutacji,
 • Analizę potrzeb kadrowych,
 • Analizę i opis stanowisk pracy,
 • Systemy Ocen Pracowniczych.
Rekrutacje was last modified: Luty 9th, 2017 by Marika Kłuskiewicz