Systemowa Ocena Pracy (SOP)

Krzywdy spisuj na piasku – dobrodziejstwa na marmurze.
Obserwuj wszystkich ludzi, siebie samego najdokładniej.

Benjamin Franklin

Ocenianie to nieodłączny element relacji międzyludzkich, a proces ten nieustannie towarzyszy naszym kontaktom interpersonalnym. Jest automatyczny, zachodzący bez względu na naszą wolę. Nieodzowny w życiu codziennym – w pracy staje się konieczny!

Wykorzystanie go w sposób kontrolowany i świadomy pozwoli nam lepiej poznać otaczających nas ludzi – naszych Pracowników – ich umiejętności, możliwości oraz potrzeby. Wiedza o nich jest cennym i skutecznym narzędziem oddziaływania w procesach kierowania i strategii zarządzania – w planowaniu ścieżek kariery, ustalaniu potrzeb szkoleniowych, ustalaniu potrzeb kadrowych, planowaniu zatrudnienia, budowaniu systemów motywacji i wynagrodzeń, kształtowaniu klimatu organizacyjnego i budowaniu wizerunku Firmy.

Zaprojektowana odpowiednio do potrzeb i specyficznych warunków Firmy, rzetelna, umiejętnie wykorzystana systemowa ocena pracy i potencjału Pracowników, szybko stanie się motorem wzrostu ich wydajności. Znajdzie swoje przełożenie na ich rozwój zawodowy i ułatwi procesy wymiany informacji, podnosząc tym samym poziom ich motywacji osobistej.

Proponujemy:

  • Systemy Okresowej Oceny Pracy – projektowanie, wdrażanie oraz obsługa bieżąca,
  • Kompleksowe szkolenia z zakresy Systemowej Oceny Pracy,
  • Raporty Okresowej Oceny Pracy,
  • Analizę i opis stanowisk pracy,
  • Ocenę potencjału i badanie kompetencji Pracowników z wykorzystaniem metodologii typu Assessment Centre.
Systemowa Ocena Pracy (SOP) was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski