Tworzenie opisów stanowisk pracy

To, co warto zrobić, zasługuje też na to, aby zrobić to dobrze.
Nicolas Poussin


Stanowisko Pracy to zbiór zadań i czynności charakterystyczny dla określonej Firmy, powiązany z odpowiadającym mu zakresem odpowiedzialności oraz wymaganiami, kwalifikacjami i kompetencjami.

Celem Opisu Stanowiska Pracy jest zdefiniowanie i powiązanie tych zależności z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Firmy, jej misji i strategii rozwojowej.

Budując Opisy Stanowisk Pracy nie można pominąć specyficznych potrzeb, celów i charakteru Firmy. Aby opisy właściwie spełniały swoją rolę, muszą być możliwie najlepiej dopasowane do wymogów Firmy – muszą być „skrojone” na jej miarę. Dobrze skonstruowane Opisy Stanowisk Pracy są punktem wyjścia dla wszelkich działań w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim – muszą być elastyczne, uniwersalne i dobrze służyć swojej Firmie oraz zatrudnionym w niej Pracownikom. Warto więc przygotować opisy w sposób profesjonalny i kompleksowy, uwzględniając przy tym strategię rozwoju Firmy. Jest to tym bardziej istotne, że „dzisiaj” zaprojektowane i wdrożone Opisy Stanowisk Pracy będą kształtować przyszłe normy pracy oraz kulturę organizacyjną w Firmie.

Tworzenie opisów stanowisk pracy was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski