Tworzenie systemów motywacyjnych

Trzech kamieniarzy zapytano, co robią.
Pierwszy odpowiedział – Zarabiam na życie.
Drugi nawet nie przerywając pracy odrzekł – To co robię, to najlepsza robota kamieniarska w całym kraju.
Trzeci oderwał wzrok od kamienia, spojrzał na pytającego i powiedział
– Buduję katedrę.

za Peter’em F. Drucker’em


Systemy Motywacyjne są projektami tworzonymi po to, by zwiększyć wśród Pracowników zarówno wzajemną jak i indywidualną motywację do efektywniejszej pracy.

Cechą charakterystyczną tych systemów jest to, że są opracowane zgodnie ze specyfiką i potrzebami konkretnej Firmy. Tworzone są ze spójnej, zintegrowanej sieci czynników, oddziaływań wiążących i uzależniających wielkość oraz formę przyznawanego wynagrodzenia od jakości, wydajności i ilości pracy, a także osobistej postawy i zaangażowania Pracowników.

Zasady, cele i rezultaty Systemu Motywacji:

 • Skuteczny System Motywacji wymaga uwzględnienia specyfiki Firmy – jej charakteru, realizowanej polityki, misji, strategii działania i kierunków rozwoju – tak, aby możliwie najpełniej odpowiadał potrzebom Firmy, był integralnym i skutecznym elementem Firmy,
 • System powinien wspierać rozwój i działania rynkowe Firmy i w konsekwencji wydatnie stymulować sukces ekonomiczny i społeczny,
 • Skuteczny System Motywacji jest otwarty na otoczenie zewnętrzne Firmy i panujące tam warunki, m.in. na sytuację na rynku pracy, firmy konkurencyjne i wspomagające,
 • Skuteczny System Motywacji jest otwarty na otoczenie wewnętrzne Firmy i panujące tam warunki, m.in. na klimat społeczny, stan i poziom merytoryczny Kadr, kondycję ekonomiczną,
 • Skuteczny System Motywacji jest elastyczny – umożliwia szybkie i efektywne dostosowanie się do przemian wewnętrznych w Firmie, jak też do szybko zmieniających się warunków zewnętrznych,
 • System Motywacyjny ma na celu aktywne i świadome kształtowanie wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Firmy, atrakcyjnej dla Pracowników – demokratycznej, nowoczesnej i projakościowej,
 • System Motywacyjny aktywnie i świadomie kształtuje pożądane postawy, wzorce i standardy jakości pracy w Firmie,
 • Wprowadzenie Systemu Motywacyjnego w Firmie ma na celu wzrost siły motywacyjnej systemu płacowego poprzez związanie wielkości całkowitego przyznawanego wynagrodzenia z jakością pracy, jej rzeczywistymi efektami i znaczeniem dla Firmy oraz uzależnienie go od osobistej postawy Pracowników,
 • System Motywacyjny daje możliwość wzbogacenia i indywidualizacji treści pracy poszczególnych Pracowników i Zespołów,
 • Pozwala na lepsze zrozumienie sensu stanowisk, ich wzajemnych powiązań strukturalnych i wkładu w realizację zadań, misję i rozwój Firmy – kształtowania klimatu autonomii wyboru i wpływu Pracowników na procesy pracy w Firmie, w tym na ich osobistą pozycję i rolę w Firmie,
 • System Motywacyjny sprzyja stworzeniu klimatu współpracy i współodpowiedzialności w Firmie przez zaangażowanie Pracowników w proces budowania i wdrażania Systemu Motywacji,
 • Sprzyja wzrostowi przedsiębiorczości i nowatorstwa oraz rozwojowi umiejętności i profesjonalizmu Kadr,
 • Integruje poszczególne elementy systemu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Firmie: systemem płac i wynagrodzeń, zarządzanie rozwojem Pracowników, zarządzanie planowaniem karier, zarządzanie planowaniem sukcesji i awansów.
Tworzenie systemów motywacyjnych was last modified: Luty 9th, 2017 by Marika Kłuskiewicz