Celina Przybylska, Prezes Zarządu w Zakład Energetyczny Płock

Na podstawie dwuletniej współpracy z firmą Karczewski Doradztwo Personalne, z przyjemnością stwierdzam, że z zawieranych umów wywiązuje się ona w sposób profesjonalny i godny polecenia. Wysokie kompetencje oraz dobra znajomość branży, wynikająca z wieloletniej współpracy z energetyką zawodową jako doradca, skłania nas do korzystania właśnie z usług tej firmy.

Jacek Szubstarski, Prezes Zarządu w Zakład Energetyczny Płock

Zarząd Centrum Wykonawstwa Specjalistycznego Sp.z.o.o. ściśle współpracuje z Karczewski Doradztwo Personalne w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim Firmy i stosuje się do wskazań personalnych zaproponowanych przez konsultantów firmy Karczewski Doradztwo Personalne. Współpraca układa się wyjątkowo pomyślnie i harmonijnie. Jest długofalowa i systematyczna oraz, co bardzo ważne, konsultanci Firmy są osobami bardzo miłymi, otwartymi na nasze sugestie.

Dr Andrzej Szóstak, Wiceprezes Firmy Edukacyjnej EXBIS

Karczewski Doradztwo Personalne zostało przedstawione jako znakomita firma szkoleniowa i przebieg naszej współpracy w pełni potwierdził tę opinię. Kreatywność, przygotowanie psychologiczne, doskonałe opanowanie technik szkoleniowych sprawiają, że trenerzy firmy KDP uzyskują pożądane rezultaty dydaktyczne i bardzo dobrze nawiązują kontakt z prowadzonymi przez siebie grupami.

Tadeusz Ferens, Dyrektor w ENERGA S.A. Oddział Płock

Trenerzy Karczewski Doradztwo Personalne wykazali się bardzo wysokim profesjonalizmem, rzetelnym przygotowaniem i doskonałą, praktyczną znajomością tematu. Na szczególne uznanie zasługuje wysoka kultura osobista Prowadzących szkolenia oraz wysokie umiejętności interpersonalne, które wpływały na bardzo dobrą atmosferę w grupie. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że firma Karczewski Doradztwo Personalne w pełni spełnia nasze oczekiwania i jesteśmy gotowi polecić w/w firmę wszystkim zainteresowanym.

Mariusz Szmidt, Prezes Zarządu w ELNORD S.A.

Doceniamy wysoki profesjonalizm KDP, co zaowocowało trafnym doborem Kandydatów do pracy. Na podstawie dotychczasowego przebiegu zatrudnienia i codziennych obserwacji możemy stwierdzić, że nasi nowi pracownicy bardzo szybko zdobyli podstawową wiedzę o specyfice pracy w firmie, wykazując duże zaangażowanie i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.