Szkolenia dla Firm

Wykonujemy szkolenia dla Firm, priorytetowo kierując się skutecznością, a każde nasze działanie poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych. Natomiast każde szkolenie zakończone jest oceną efektywności szkolenia i przygotowaniem dla Państwa raportu po-szkoleniowego. W czasie szkoleń bazujemy na osobistym doświadczeniu Uczestników – dominują metody symulacyjne i warsztatowe. Scenariusze gier i zadań tworzone są w oparciu o rzeczywiste sytuacje zawodowe. Uczestnicy biorą udział w symulacjach indywidualnych i grupowych. Stale obecny jest element informacji zwrotnej, zaś grupa moderowana przez Trenerów poszukuje możliwie najlepszych rozwiązań. Wykład – o ile jest konieczny – przybiera formę dyskusji. Otwarta atmosfera zajęć sprzyja twórczej postawie, wzajemnej komunikacji i współpracy – podstawowym warunkom skutecznego i trwałego uczenia się. Twórcze podejście do pracy, bardzo bogaty warsztat metodologiczny, wieloletnie doświadczenie i, przede wszystkim, zadowolenie licznych Klientów i przeszkolonych Pracowników gwarantują najwyższą jakość i niepowtarzalną atmosferę naszych szkoleń.

Szkolenia prowadzimy w następujących grupach tematycznych:

Szkolenia dla Firm was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski