Kształtowanie Marki i Public Relations

Tylko powierzchowni ludzie nie oceniają po wyglądzie.
Oscar Wilde

Każda Firma i każda Instytucja bardziej bądź mniej świadomie każdym przejawem swojego funkcjonowania wytwarza pewien obraz – wewnętrzny i zewnętrzny. Skoro tak jest, to lepiej robić to w sposób zamierzony i w pełni kontrolowany. Aby skutecznie kształtować obraz Firmy i aby go przekazać na zewnątrz, trzeba działać strategicznie – określić ten obraz oraz skoordynować działania Firmy i wszystkich jej Pracowników. Ważny jest czas i konsekwencja. Obrazu tego nie da się stworzyć w jednej chwili. Ale jedna chwila może zaważyć o tym, jak Firma będzie postrzegana przez następne lata.

Public Relations
W programie: natura procesów PR, otoczenie Firmy, funkcje i cele PR, diagnoza PR naszej Firmy, metodologia – ludzie, środki i narzędzia w służbie PR, monitoring skuteczności procesów PR, sytuacje kryzysowe, kontakt z mediami, kontakt z Klientami i Kontrahentami, PR a motywowanie Pracowników, PR w Strategii Zarządzania, Employer Branding.

Reklama i marketing wizerunkowy
W programie: marka i wizerunek, identyfikacja wizualna Firmy jako podstawa budowania wizerunku Firmy, pozycjonowanie marki na rynku jako punkt wyjścia do działań marketingowo-reklamowych, dobra kampania wizerunkowa, skuteczna kampania reklamowa, kampanie w kraju i na świecie, touchpoint – czyli punkty styku z Klientem, strategia wizerunkowa a PR, strategia wizerunkowa w procesach motywowania Pracowników i programach lojalnościowych, strategia wizerunkowa a efekty ekonomiczne Firmy.

Pozostałe tematy szkoleń:

  • Budowanie wizerunku Firmy,
  • Kultura organizacji i Public Relations,
  • Savoir-vivre w pracy i w biznesie,
  • Komunikacja wizualna Firmy,
  • Firma dobrze skomunikowana.

Usługi w obszarze kształtowania Marki i Public Relations oferujemy do wyboru, w zależności od Państwa potrzeb – jako szkolenia, doradztwo, kreację oraz realizację/wdrożenia.

Kształtowanie Marki i Public Relations was last modified: Luty 9th, 2017 by Marika Kłuskiewicz