Umiejętności osobiste i przywódcze

Utnij sobie język, zanim on utnie Ci głowę.
przysłowie chińskie

Najwyższe nawet kwalifikacje, wyrafinowana wiedza specjalistyczna i duże doświadczenie czasami nie wystarczają, aby osiągnąć zamierzony cel w Firmie i poza nią. A to dlatego, że wszystkie drogi prowadzą do ludzi, z którymi przyszło nam współpracować i współistnieć. Dlatego tak ważny jest rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych – od nich zależy jakość naszych relacji ze Współpracownikami i innymi osobami.

I tutaj pomocne mogą się okazać nasze szkolenia i warsztaty:

Sztuka autoprezentacji i budowanie wizerunku osobistego
W programie: natura autoprezentacji, taktyki i środki autoprezentacji, wartość i znaczenie pierwszego wrażenia, sztuka wywierania wpływu w kontekście autoprezentacji, sztuka prowadzenia rozmowy, budowanie poczucia pewności siebie i osobistej sprawczości, działanie w sytuacjach kryzysowych, sztuka bycia asertywnym, siła wpływu społecznego i oceny otoczenia, świadome i twórcze kształtowanie osobistego wizerunku – w tym visage & dress code, sztuka komplementowania i przyjmowania komplementów.

Trening kierowniczy
W programie: natura i mechanizmy skutecznego kierowania ludźmi, zasady skutecznej komunikacji jako podstawa sukcesu każdego kierownika, sposoby motywowania Pracowników, efektywne delegowanie, kontrolowanie i ocenianie Pracowników, sposoby skutecznej organizacji i zarządzania procesami pracy w Zespole, coaching, jak budować pozytywny wizerunek Firmy w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, skuteczne negocjacje z Pracownikami i nie tylko, osobiste zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności – jak je kreować wśród Pracowników, twórczość i inicjatywa – jak je wzmacniać w sobie i w Zespole.

Trening kreatywności
W programie: natura tworzenia i twórczego myślenia, proces twórczy, motywacja i automotywacja w procesie twórczym, budowanie postawy twórczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, techniki wyzwalania potencjału twórczego i stymulowania procesów twórczych w Zespole, komunikacja w twórczej organizacji, zarządzanie kreacją i procesami tworzenia w Firmie.

Stres i jak go wykorzystać
W programie: natura i mechanizmy działania stresu, źródła stresu, autodiagnoza czynników stresowych i podatności na stres, autodiagnoza reakcji na stres, stres w Firmie; stres a motywacja do pracy, stres podczas wystąpień publicznych, stres – jak go opanować, jak kontrolować i jak… wykorzystać, techniki relaksacyjne.

Wywieranie wpływu
W programie: natura procesów wywierania wpływu, psychologia potrzeb w procesach wywierania wpływu, metodologia wywierania wpływu i budowania opinii – techniki, środki, narzędzia, motywowanie do (współ)pracy, kształtowanie postaw, wywieranie wpływu w pracy, wywieranie wpływu w procesach budowania wizerunku Firmy – wewnętrznego i zewnętrznego, wywieranie wpływu a makiawelizm i manipulacja, jak bronić się przed manipulacją, etyka a procesy wywierania wpływu.

Pozostałe tematy szkoleń:

  • Asertywność i inteligencja emocjonalna,
  • NLP w biznesie,
  • Motywacja i motywowanie,
  • Planowanie i zarządzanie czasem,
  • Praca w Zespole,
  • Przywództwo i trening liderski,
  • Rozwiązywanie konfliktów,
  • Skuteczna komunikacja,
  • Trening indywidualny – coaching,
  • Zarządzanie zmianą.
Umiejętności osobiste i przywódcze was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski