Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Jeżeli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi i nie rozdzielaj im zadań,
ale ucz ich tęsknoty za dalekim, niekończącym się morzem.
Antonie de Saint-Exupery

Szkolenia z tego obszaru polecamy głównie osobom, które zajmują się rekrutacją, szkoleniami, rozwojem Pracowników oraz programami wspierającymi Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – przede wszystkim w zakresie oceny potencjału i badania kompetencji, systemowej oceny pracy, motywacji i wynagrodzeń, opisu stanowisk pracy, diagnozy potrzeb rozwojowych.

Ocenianie Pracowników i Systemowa Ocena Pracy
W programie: natura oceny i procesów oceniania, funkcje i cele oceny pracy, systemowa ocena pracy, korzyści i zagrożenia, metodologia systemowej oceny pracy – kryteria, narzędzia, zasady, oceniany – oceniający, błędy oceniania, rozmowa oceniająca, systemowa ocena pracy a motywowanie Pracowników, systemowa ocena pracy a rozwój kompetencji Pracowników, systemowa ocena pracy w procesach kształtowania wizerunku Firmy, systemowa ocena pracy w strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Assessment Centre w procesie rekrutacji
W programie: proces rekrutacji – analiza potrzeb kadrowych, planowanie, dobór metodologii, AC jako metoda badania potencjału i oceny predyspozycji w procesie selekcji i rekrutacji, warunki profesjonalnego AC, zasady, procedury i narzędzia, budowanie narzędzi AC – gry strategiczne, scenariusze zadań, wywiad, normy i klucze interpretacyjne AC, przygotowanie Assessorów, standaryzacja, etyka w procesach AC, AC a wizerunek Firmy.

Zakres pozostałych szkoleń
(i odpowiadających im programów doradczych):

  • Skuteczna rekrutacja i selekcja,
  • Opis stanowisk pracy,
  • Kreatywna Firma,
  • Akademia Trenera HR,
  • Budowanie lojalności Pracowników,
  • Trudne rozmowy z Pracownikami,
  • Projektowanie ścieżek rozwoju Pracowników,
  • Wartościowanie stanowisk pracy i systemy motywacyjne ,
  • Komunikacja i PR w Firmie,
  • Pozyskiwanie funduszy strukturalnych.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski