Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizowane są dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od miejsca pracy, na zasadzie dobrowolności zgłaszania się uczestników. Zazwyczaj decyzja dotycząca wzięcia udziału w szkoleniach zależy od samego zainteresowanego. W przypadku takiego szkolenia nie przeprowadza się analizy potrzeb szkoleniowych opartych na wymaganiach konkretniej Firmy, oparte są one na analizie marketingowej zapotrzebowania na dany rodzaj szkolenia. Osoby zainteresowane zgłaszają się osobiście i po spełnieniu określonych wymagań, jeśli takie istnieją, zaczynają szkolenie.

Korzyścią szkoleń otwartych niewątpliwie jest ogólna dostępność. Biorą w nich udział wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z określonej tematyki, stawiające na rozwój własny. Ważnym czynnikiem pomagającym w przyswajaniu nowej wiedzy jest kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Ponieważ są to osoby zainteresowane podobną tematyką, lecz reprezentujące różne Firmy, szkolenia otwarte są dogodnym miejscem dla wymiany doświadczeń.

Tak jak w przypadku szkoleń zamkniętych w czasie szkoleń otwartych bazujemy na osobistym doświadczeniu Uczestników. Scenariusze gier i zadań tworzone są w oparciu o rzeczywiste sytuacje zawodowe i obejmować mogą analizę przypadku, dyskusję grupową, quizy lub prezentacje. Zajęcia odbywają się w małej grupie osób, co ułatwia przyswajanie wiedzy, a także tworzy przyjazną atmosferę komunikacji i współpracy.

Szkolenia otwarte was last modified: Luty 9th, 2017 by Piotr Resmarowski