Rekrutacja – dostałeś zaproszenie na Assessment Centre?

Rekrutacja – dostałeś zaproszenie na Assessment Centre?

Rekrutacja – aplikowałeś na wymarzone stanowisko. Zaproszono Cię na spotkanie – pierwszy sukces. Zaznaczono jednak, że nie będzie to tylko rozmowa i żebyś zarezerwował sobie cały dzień. Czego możesz się spodziewać i co zrobić żeby spotkanie to okazało się kolejnym sukcesem?

Ta metoda stosowana nie tylko w rekrutacji nazywana jest Assessment Centre bądź Ośrodkiem Oceny. Jest to seria ćwiczeń, które dobrane są pod kątem docelowego stanowiska. Warunki stworzone podczas sesji Assessment Centre mają przypominać warunki pracy na danym stanowisku. Do najczęściej stosowanych ćwiczeń należy „koszyk dokumentów”, odgrywanie ról, prezentacja i dyskusja grupowa. Dobór typu i treści ćwiczeń zależy od celu, jaki postawiła sobie Firma poszukująca pracownika – od tego, jakie cechy zostały określone jako niezbędne dla danego stanowiska.
Ćwiczenia odbywają się w 5 – 8 osobowych grupach, każdą grupę obserwuje 3-4 osobowy zespół „assessorów”. Ćwiczenia mogą trwać od kilku godzin do kilku dni, chociaż te dłuższe „assessmenty” zdarzają się w praktyce niezwykle rzadko.

assessment centre

Wielu ludzi uważa, że na takim spotkaniu trzeba zaprezentować się jako lider – że powinno się przejąć inicjatywę, kierować pracą grupy i „tryskać” energią.
Assessorzy jednak mają wytyczne procesu rekrutacji i co do cech, jakich poszukują. Nie na wszystkie stanowiska wymagane są zdolności liderskie, więc jeśli takich nie posiadasz to nie udawaj, bo na pewno zostanie to zauważone.
Zachowuj się naturalnie, oczywiście na tyle na ile pozwala Ci na to nowa sytuacja. Stres, jeśli Cię tylko nie sparaliżuje, zostanie odebrany jako normalny syndrom i może nawet być zinterpretowany jako objaw zaangażowania i zmotywowania.

Ważne jest to byś był naturalny, gdyż osoby, które Cię oceniają, znają Firmę i stanowisko na jakie aplikujesz i będą dopasowywać kandydatów nie tylko ze względu na kompetencje twarde, ale również na typ pracy i kulturę organizacyjną Firmy – innymi słowy będą chciały, by osoba, która zostanie wybrana pasowała pod względem osobowościowym do już istniejącego zespołu. Jeśli więc na „assessmencie” ukażesz się „sędziom” jako inna osoba niż naprawdę jesteś i dostaniesz pracę, o jaką się starasz, to może się okazać, że wcale Ci się ona nie spodoba.

Pamiętaj, że jest to rekrutacja i że idziesz na takie spotkanie żeby się zareklamować, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Nie wstydź się swoich zalet. Jeśli w pracy grupowej masz jakiś pomysł to przedstaw go zespołowi, bądź kreatywny. Nie bój się wchodzić w dyskusje, nie bój się mieć odmiennego zdania niż inni i przede wszystkim bądź sobą.

Powodzenia!!!

Rekrutacje

Rekrutacje

Właściwy człowiek, na właściwym miejscu, we właściwym czasie…

W obecnej dobie rewolucji polskiego rynku pracy i wejścia przez Polskę w etap „rynku Pracownika”, to Firmy muszą zabiegać o pozyskanie wartościowego Pracownika do swoich Zespołów. W związku z tym zwiększa się i czas poszukiwania pożądanych Kandydatów i różnorodność działań związanych z poszukiwaniami. Publikacja ogłoszenia o pracę i oczekiwanie na aplikacje zaczyna być już niewystarczającym sposobem pozyskania nowego członka Zespołu.

Proces rekrutacji prowadzony w Karczewski Doradztwo Personalne ma wyłonić spośród Kandydatów do pracy osoby, których umiejętności, cechy charakterologiczne lub właściwości psychofizyczne w najwyższym stopniu spełniają przyjęte kryteria i najlepiej odpowiadają wymaganiom stanowiska.

Rekrutacja, to jednak nie tylko proces przyjmowania nowych osób do pracy – rekrutacja zewnętrzna – to też budowanie ścieżek awansu i stwarzanie możliwości rozwoju Pracownikom już zatrudnionym w Firmie – rekrutacja wewnętrzna.

W obydwu przypadkach to proces doboru najlepszych – tych, którzy wniosą do organizacji bogactwo wiedzy, umiejętności, entuzjazm i zaangażowanie. Przyczynią się do pomnożenia sukcesu Firmy, a rozwijając się, będą budować jej świetność. Rekrutacja to wreszcie aktywne budowanie wizerunku Firmy i realizowanie jej misji – bo przyszli (jak i obecni) Pracownicy powinni wiernie przystawać do obrazu Firmy, utożsamiać się z nią i rzetelnie wypełniać jej misję.

Dobieramy Pracowników na stanowiska menedżerskie i kierownicze, specjalistyczne i podstawowe. Poszukujemy ich wśród zasobów wewnętrznych, we własnym Banku Ofert, jak również w drodze otwartego naboru zewnętrznego.

W pracy wykorzystujemy następujące metody i narzędzia:

 • Analiza dokumentów złożonych przez Kandydata,
 • Analiza dotychczasowej pracy,
 • Rozmowa kwalifikacyjna – wywiad z Kandydatem,
 • Próbki pracy,
 • Referencje,
 • Studium przypadku,
 • Symulacja zadaniowa,
 • Testy psychometryczne,
 • Centrum Oceny (Assessment Centre), jako kombinacja wyżej wymienionych metod i narzędzi,
 • Poszukiwanie Kandydatów metodą executive serach.

Proponujemy:

 • Rekrutację zewnętrzną ( direct search, execitive search),
 • Rekrutację wewnętrzna,
 • Ocenę potencjału i badanie kompetencji – metodologia typu Centrum Oceny (Assessment Centre),
 • Budowanie ścieżek kariery,
 • Programy adaptacji dla nowo zatrudnionych Pracowników,
 • Kompleksowe szkolenia z zakresu profesjonalnej rekrutacji,
 • Analizę potrzeb kadrowych,
 • Analizę i opis stanowisk pracy,
 • Systemy Ocen Pracowniczych.
Assessment Center

Assessment Center

Nasze procesy rekrutacyjne standardowo opieramy o sesje Assessment Center (Centrum Oceny), co oznacza, że interesują nas nie deklaracje, a faktyczne działania, postawy i umiejętności Kandydatów

Rekrutacje

Rekrutacje

Przeprowadzenie setek udanych projektów rekrutacyjnych z zastosowaniem metody Assessment Center, których efektywność potwierdzają zarówno nasi klienci jak i osoby biorące udział w rekrutacji. Specjalizujemy się w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne, kierownicze i zarządcze. Udzielamy minimum 3-miesięcznej gwarancji na zatrudnionego Pracownika!