Nowoczesne metody poszukiwania Pracowników

Nowoczesne metody poszukiwania Pracowników

Rynek pracy w ostatnich latach bardzo się zmienił. Skończyły się czasy, kiedy Pracodawca otrzymywał często kilkaset aplikacji na jedno stanowisko pracy. Aktualnie to Pracownicy mają szeroki wybór ofert pracy – mogą swobodnie wybierać i oceniać swojego przyszłego Pracodawcę. Coraz częściej Pracodawcy mają problem w znalezieniu odpowiedniego Pracownika na szukane stanowisko pracy. Stare i sprawdzone metody, takie jak ogłoszenia prasowe czy portale branżowe, stają się coraz mniej skuteczne. Pracodawca traci więc nie tylko swój czas i pieniądze, ale też nie znajduje atrakcyjnych Kandydatów do pracy.
Co zatem zrobić, aby trafić do odpowiednich Kandydatów?

Coraz częściej spotykaną metodą poszukiwania Pracowników jest tzw. „networking”. Oznacza to budowanie zaawansowanej sieci kontaktów, które można wykorzystać do pozyskania odpowiednich Kandydatów. Kontakty to jednak nie tylko realne znajomości, ale przede wszystkim – w ostatnim czasie – bardzo modne portale biznesowe. Są to wirtualne społeczności osób, które na stronach portalu prezentują swój profil zawodowy – doświadczenie, wykształcenie, umiejętności i kompetencje itp.

Kolejnym bardzo popularnym sposobem pozyskiwania Pracowników jest „head – hunting” czyli bezpośredni kontakt z atrakcyjnymi Kandydatami, często aktywnymi zawodowo i składanie im konkurencyjnych ofert pracy. Metoda szeroko stosowana w dzisiejszych czasach jest jednak wątpliwa etycznie, a również lojalność wobec Pracodawcy pozyskanych tą metodą Pracowników jest często bardzo warunkowa.

Następną metodą stosowaną aktualnie na rynku pracy jest ogromna dbałość o pozytywny PR Firmy wśród potencjalnych Pracowników. W dzisiejszych warunkach o wyborze Pracodawcy często decyduje opinia na jego temat na rynku pracy – np. czy w Firmie inwestuje się w Pracowników, czy Firma posiada opiekuńczą politykę personalną, czy stawia na rozwój swoich Pracowników? Wszystkie te informacje „drogą pantoflową” trafiają do naszych potencjalnych Kandydatów i wpływają na ich zainteresowanie naszą Firmą.

Poszukiwanie atrakcyjnych Kandydatów jest także kwestią polityki personalnej Firmy. Coraz częściej Pracodawcy przygotowują specjalistyczne programy ocen pracy zatrudnionych osób, aby spośród nich wyłuskać osoby o wyższym potencjale, które w przyszłości mogą stanowić rezerwową kadrę kierowniczą Firmy. Programy te nie tylko służą poszukiwaniu wybitnych talentów, ale sprzyjają także większej motywacji do pracy i zaangażowaniu wszystkich Pracowników Firmy.

Jedną z metod poszukiwania Pracowników są również stosowane od dawna programy stażowe, które są skierowane do młodych absolwentów i studentów uczelni wyższych. Praktyki w Firmie pozwalają na rozpoznanie potencjału Uczestników programu, a także mogą budować pozytywny PR naszej Firmy, jako atrakcyjnego Pracodawcy na rynku pracy. A to może skutkować większym zainteresowaniem naszą Firmą w przyszłości.

Wszystkie przedstawione powyżej sposoby to reakcja na zmieniającą się rzeczywistość, w której coraz trudniej odnaleźć się Pracodawcom. Powyższe metody to jedynie początek przemian, jakie czekają Pracodawców na drodze do poszukiwania atrakcyjnych Pracowników. Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu Firmy jest dzisiaj wykształcona i wykwalifikowana kadra, która gwarantuje konkurencyjność Firmy na rynku!

Umiejętności osobiste i przywódcze

Utnij sobie język, zanim on utnie Ci głowę.
przysłowie chińskie

Najwyższe nawet kwalifikacje, wyrafinowana wiedza specjalistyczna i duże doświadczenie czasami nie wystarczają, aby osiągnąć zamierzony cel w Firmie i poza nią. A to dlatego, że wszystkie drogi prowadzą do ludzi, z którymi przyszło nam współpracować i współistnieć. Dlatego tak ważny jest rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych – od nich zależy jakość naszych relacji ze Współpracownikami i innymi osobami.

I tutaj pomocne mogą się okazać nasze szkolenia i warsztaty:

Sztuka autoprezentacji i budowanie wizerunku osobistego
W programie: natura autoprezentacji, taktyki i środki autoprezentacji, wartość i znaczenie pierwszego wrażenia, sztuka wywierania wpływu w kontekście autoprezentacji, sztuka prowadzenia rozmowy, budowanie poczucia pewności siebie i osobistej sprawczości, działanie w sytuacjach kryzysowych, sztuka bycia asertywnym, siła wpływu społecznego i oceny otoczenia, świadome i twórcze kształtowanie osobistego wizerunku – w tym visage & dress code, sztuka komplementowania i przyjmowania komplementów.

Trening kierowniczy
W programie: natura i mechanizmy skutecznego kierowania ludźmi, zasady skutecznej komunikacji jako podstawa sukcesu każdego kierownika, sposoby motywowania Pracowników, efektywne delegowanie, kontrolowanie i ocenianie Pracowników, sposoby skutecznej organizacji i zarządzania procesami pracy w Zespole, coaching, jak budować pozytywny wizerunek Firmy w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, skuteczne negocjacje z Pracownikami i nie tylko, osobiste zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności – jak je kreować wśród Pracowników, twórczość i inicjatywa – jak je wzmacniać w sobie i w Zespole.

Trening kreatywności
W programie: natura tworzenia i twórczego myślenia, proces twórczy, motywacja i automotywacja w procesie twórczym, budowanie postawy twórczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, techniki wyzwalania potencjału twórczego i stymulowania procesów twórczych w Zespole, komunikacja w twórczej organizacji, zarządzanie kreacją i procesami tworzenia w Firmie.

Stres i jak go wykorzystać
W programie: natura i mechanizmy działania stresu, źródła stresu, autodiagnoza czynników stresowych i podatności na stres, autodiagnoza reakcji na stres, stres w Firmie; stres a motywacja do pracy, stres podczas wystąpień publicznych, stres – jak go opanować, jak kontrolować i jak… wykorzystać, techniki relaksacyjne.

Wywieranie wpływu
W programie: natura procesów wywierania wpływu, psychologia potrzeb w procesach wywierania wpływu, metodologia wywierania wpływu i budowania opinii – techniki, środki, narzędzia, motywowanie do (współ)pracy, kształtowanie postaw, wywieranie wpływu w pracy, wywieranie wpływu w procesach budowania wizerunku Firmy – wewnętrznego i zewnętrznego, wywieranie wpływu a makiawelizm i manipulacja, jak bronić się przed manipulacją, etyka a procesy wywierania wpływu.

Pozostałe tematy szkoleń:

  • Asertywność i inteligencja emocjonalna,
  • NLP w biznesie,
  • Motywacja i motywowanie,
  • Planowanie i zarządzanie czasem,
  • Praca w Zespole,
  • Przywództwo i trening liderski,
  • Rozwiązywanie konfliktów,
  • Skuteczna komunikacja,
  • Trening indywidualny – coaching,
  • Zarządzanie zmianą.
Assessment Center

Assessment Center

Nasze procesy rekrutacyjne standardowo opieramy o sesje Assessment Center (Centrum Oceny), co oznacza, że interesują nas nie deklaracje, a faktyczne działania, postawy i umiejętności Kandydatów

Rekrutacje

Rekrutacje

Przeprowadzenie setek udanych projektów rekrutacyjnych z zastosowaniem metody Assessment Center, których efektywność potwierdzają zarówno nasi klienci jak i osoby biorące udział w rekrutacji. Specjalizujemy się w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne, kierownicze i zarządcze. Udzielamy minimum 3-miesięcznej gwarancji na zatrudnionego Pracownika!

Rozmowa rekrutacyjna. Poradnik dla Kandydatów do pracy

Rozmowa rekrutacyjna. Poradnik dla Kandydatów do pracy

Rozmowa kwalifikacyjna (rozmowa rekrutacyjna) jest wstępnym etapem rekrutacji. Jest to spotkanie z przedstawicielem firmy rekrutacyjnej lub firmy poszukującej Pracownika. Biorąc pod uwagę rolę Kandydata w procesie rekrutacji – na udany przebieg rozmowy kwalifikacyjnej składają się w zasadzie trzy elementy:

– dobre przygotowanie
– właściwa komunikacja
– przedstawienie właściwej argumentacji

Do rozmowy powinno być się przygotowanym. Ważne jest, aby wcześniej zapoznać się z Firmą, dla której zamierzamy pracować – jej historią, osiągnięciami oraz stanowiskiem pracy i zakresem obowiązków. Przygotowanie do rozmowy to również odpowiedni strój. Przede wszystkim musi on być dopasowany do pory roku, ale należy pamiętać, że rozmowa rekrutacyjna to oficjalne i formalne spotkanie. Nie zawsze musi to być garnitur albo żakiet, ale Kandydat powinien zawsze wyglądać elegancko i schludnie. Panowie powinni pamiętać, że odkryte buty i rozpięta koszula są niedopuszczalne. Panie powinny zawsze zakładać rajstopy (nawet latem) oraz pełne buty. Oczywiście makijaż powinien być delikatny i stonowany, a dodatki klasyczne i nieprzesadzone. Ubiór to dopełnienie Twojego CV. Jako Kandydat wyglądem okazujesz szacunek Pracodawcy. Należy pamiętać, że to nie ubranie, dodatki i makijaż mają zwracać uwagę potencjalnego Pracodawcy, ale To one stanowią o sile pierwszego wrażenia. Pracodawca po pierwszych sekundach, zanim pozna rekrutanta, po wyglądzie podświadomie „zaszufladkuje” go i uzna, czy go lubi, czy nie darzy sympatią. Poprzez wygląd komunikujemy dużo informacji o sobie. Ponadto w komunikacji między osobami istotny jest uścisk dłoni (pewny i zdecydowany), mowa i wypowiadane słowa (nie za szybko, ale też nie za wolno, wyraźnie i dość głośno), mowa ciała (podtrzymanie kontaktu wzrokowego, uśmiech, wyprostowana sylwetka, umiarkowana gestykulacja) oraz zasady szacunku wobec rozmówcy (nie przerywanie wypowiedzi drugiej osoby, okazywanie zainteresowania).

Wreszcie przychodzi pora na słowa i argumentację podczas wypowiedzi Kandydata do  pracy. Aby odpowiednio sprzedać swoją kandydaturę koniecznym jest używanie języka korzyści, czyli co Pracodawca zyska, zatrudniając właśnie Ciebie, co możesz mu zaproponować, dlaczego jesteś do tej pracy odpowiedni. Dlatego dobrym pomysłem jest wcześniejsza analiza SWOT swojej osoby i przeanalizowanie swoich mocnych i słabych stron. Najważniejsza jest zbudowanie pozytywnego klimatu, umiejętność szczerej rozmowy o swoich zaletach i możliwościach, bez przesadnej skromności. Pamiętaj, że rozmowa służy jak najlepszemu zareklamowaniu się. Rozmowa rekrutacyjna to złożony proces. Wykorzystanie w 100% wymienionych powyżej czynników znacznie zwiększą Twoje szanse na zatrudnienie w wymarzonej Firmie.